Pagrindinis puslapis Lietuva Prašoma įamžinti žymiausio XX a. Lietuvos filosofo, visuomenininko ir poeto Antano MACEINOS (1908-1987) atminimą Kauno mieste

Prašoma įamžinti žymiausio XX a. Lietuvos filosofo, visuomenininko ir poeto Antano MACEINOS (1908-1987) atminimą Kauno mieste

Prašoma įamžinti žymiausio XX a. Lietuvos  filosofo, visuomenininko ir  poeto Antano MACEINOS  (1908-1987) atminimą Kauno mieste

www.voruta.lt

Kauno m. savivaldybės Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupės vadovei Dr. Jūratei Elenai Norvaišienei

 

Vytauto Didžiojo Universiteto  Rektoriui

Akademikui, prof. habil. dr. Juozui Augučiui

                       

Dėl Antano MACEINOS  atminimo įamžinimo Kaune

 

2020-11-19

2020-iais – Ateitininkų metais, minėdami pasaulinę filosofijos dieną, prašome Jūsų  įamžinti vieno žymiausio XX a. Lietuvos  filosofo, visuomenininko ir  poeto Antano MACEINOS  (1908-1987) atminimą Kauno mieste ir pakabinti atminimo lentą ant namo, kuriame jis gyveno Fryko g. Nr. 2  ar pavadinti vieną iš Kauno gatvių jo vardu.

Taip pat prašome įamžinti  A. MACEINOS  atminimą tinkamoje Vytauto Didžiojo universiteto erdvėje – auditorijoje,  koridoriuje,  prie universiteto pastato, kiemelyje ar kitur.

Antanas Maceinà gimė 1908 m. sausio  27 d.  Bagrėno kaime, Ašmintos vlsč., Marijampolės apskrityje.  1924–1926 m. ir 1929–1930 m. mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1928–1932 m. (su pertrauka) studijavo literatūrą, filosofiją ir pedagogiką Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas) Teologijos-filosofijos fakultete, 1932–1935 m. – Leuveno, Fribūro, Strasbūro ir Briuselio universitetuose.

1935–1940 m. dėstė filosofiją ir pedagogiką VDU. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją. 1941 m. grįžęs į Lietuvą iki 1943 m. dėstė VDU (nuo 1942 – Filosofijos fakulteto dekanas). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, iki 1949 m. gyveno pabėgėlių stovyklose. Nuo 1956 m. Freiburgo, 1959–1970 m. Münsterio universitete dėstė filosofiją, Rytų Europos dvasios istoriją, vadovavo lietuvių emigrantų ateitininkų sąjungai. Taip pat vadovavo ateitininkų meno draugijai „Šatrija“, redagavo jos leidinį „Ateitis“.

A. Maceina mirė 1987 m. sausio 27 d. Münsteryje. Palaidotas Brebersdorfe prie Schweinfurtho, Vokietijoje.

Dr. Leonas Milčius

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataras

 

Doc. dr. Inga Stepukonienė

 

Džiugas Juknys

VDU Katalikų teologijos fakulteto Tarybos narys

 

Doc. dr. Eimantas Peičius

 

Dr. Raimundas Kaminskas

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos  valdybos pirmininko pavaduotojas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

 

Naujienos iš interneto