Pagrindinis puslapis Kultūra Naujos knygos apie Lietuvos gyventojų genocidą ir pasipriešinimą okupaciniams režimams

Naujos knygos apie Lietuvos gyventojų genocidą ir pasipriešinimą okupaciniams režimams

Naujos knygos apie Lietuvos gyventojų genocidą ir pasipriešinimą okupaciniams režimams

Dr. A. Bubnys LGGRTC stende bendravo su skaitytojais ir dalijo autografus. genocid.lt nuotr.

www.voruta.lt

Vilniaus knygų mugėje pristatytos naujausios LGGRTC Leidybos skyriaus išleistos knygos: dr. Arūno Bubnio „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m.“, „Nuo ko mes bėgome?…“ Julijonos Tverskaitės-Maceinienės, Antaninos Tverskaitės, Antano Maceinos dienoraščiai (1940–1946)“ (sudarytoja Tatjana Maceinienė) ir „Pabėgimas iš Taljanų“ (sudarytoja Virginija Skučaitė). Kiekviena jų pristato sudėtingą XX amžiaus istoriją, kai Lietuvos gyventojams teko patirti nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos okupacijas, kardinaliais keitusias politinį, socialinį, kultūrinį gyvenimą.

„Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m.“ (aut. A. Bubnys) – pristato liūdnai pagarsėjusio Vokiečių saugumo policijos ir SD Ypatingojo būrio (Sonderkommando) Vilniuje istoriją ir jo narių trumpas biografijas. Šis būrys nacistinės okupacijos metais Vilniuje (Paneriuose) nužudė dešimtis tūkstančių žmonių, daugiausia žydų tautybės, taip pat lenkų, lietuvių, rusų ir kitų tautybių žmonių. Įvardijami jų prisijungimo prie būrio motyvai, veiksmai ir likimai.

T. Maceinienė pristatė dienoraščių turinį ir knygos leidimo motyvus

„Nuo ko mes bėgome?…“ Julijonos Tverskaitės-Maceinienės, Antaninos Tverskaitės, Antano Maceinos dienoraščiai (1940–1946)“ (sud. T. Maceinienė) – žymaus lietuvių filosofo Antano Maceinos, jo žmonos Julijos Tverskaitės-Maceinienės ir jos sesers Antaninos Tverskaitės dienoraščiuose atsiskleidžia žmogaus ir tautos likimas skaudžiais ir lemtingais mūsų valstybei 1940–1946 metais. Okupacijų ir karo išskirtų asmenybių dienoraščius persmelkia katalikiška dvasia ir begalinis tikėjimas, kad „Prisikėlęs Viešpats prikels ir mūsų šalį, ir mūsų šeimą“.

S. Smetonaitė dalijosi prisiminimais apie tremtį ir pabėgimo istoriją

„Pabėgimas iš Taljanų“ (sud. V. Skučaitė) – unikali prisiminimų iš Sibiro tremties knyga. Joje pasakojama apie lietuvių tremtinių vaikus, kurie iš Sibiro taigos per atšiaurius Sajanų kalnus, gaudomi ir sekami sovietų sargybinių, nutarė bėgti į tėvų žemę – Lietuvą, kad galėtų įsijungti į Lietuvos partizanų kovą. Trys septyniolikmečiai Sibiro tremtiniai – Sigutė Smetonaitė, Juozas Kavaliauskas ir Kastytis Vitkus – atšiaurų kalnyno rudenį ir žiemą keliavo iš tremties vietos šiauriniuose Sajanuose, tikėdamiesi įveikti geležinę Sovietų Sąjungos uždangą, Mongolijos bei Kinijos platybes ir patekti į laisvą Vakarų pasaulį.

Džiaugiamės gausiu būriu žmonių, besidominčiu Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema, ir kviečiame naudotis LGGRTC elektronine biblioteka.