Pagrindinis puslapis Istorija Pranui Žižmarui – 110

Pranui Žižmarui – 110

Marija DEKSNYTĖ, www.voruta.lt

Margoje  Vilniaus istorijoje  būta  ir šviesių, ir tamsių periodų. Sostinės netektis prieškario   dvidešimtmetį buvo istorijos  smūgis Lietuvai ,  ypač skaudus  Vilniaus krašto lietuviams.  Tačiau  lietuvybės  idėjai   pasiaukoję  ir  Vilniaus nepalikę patriotai niekados nepasidavė.   Kas būtų Vilnius be iškilios dr. Jono Basanavičiaus figūros? Be Vileišių šeimos? Be veikliųjų Vilniaus  dvasininkų?  Plačiai žinomas   jau Vilniaus legenda tapęs  Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas, Vilniaus  lietuvių  skautų organizacijos  atkūrėjas  ir  vadovas,  sportinio gyvenimo  organizatorius Pranas Žižmaras.

      Prabėgo 110 metų  nuo šio  „amžinai jauno“ idealisto  (1907- 1944) gimimo,  nuo jo įkvepiančių žygių  prieškariniame  Vilniuje saugant lietuvybę . Jau ne kartą  aprašyti ir atpasakoti  Prano Žižmaro ir jaunųjų  jo talkininkų  iškilūs  darbai:  Lietuvos patriarcho , Gedimino skautų  draugovės garbės nario Jono Basanavičiaus laidotuvių organizavimas,  trispalvės iškėlimas Gedimino pilies bokšte,  Vilniaus krašto jaunųjų  lietuvių globa ir švietimas,  miesto  apsauga siaučiant svetimai  kariuomenei, garsioji, legendomis išpuošta   Žižmaro  „šimtmečio dvikova“ su  lenkų šovinistu  ir dar  daug  įvairiausios  pozityvios veiklos,  palikusios  ryškų pėdsaką  prieškario vilniečių ir jų palikuonių širdyse.

   … Š.m. vasario antrąją , Žižmaro  gimimo  dieną ,  būrys  jo gerbėjų ir sekėjų, vadovaujami LSS  Akademinio skautų sąjūdžio draugovės skauto Justino  Arasimavičiaus,   susirinko Vilniaus priemiestyje  prie  P.Žižmarui skirtos atminimo lentos (Turgelių g. 8 ).  Iš šių namų  1940 m.  iškilusis  Vilniaus sūnus  buvo  KGB smogikų  išvežtas,  tardomas, kalinamas ,  o  1941 m.  ištremtas  į  žūties vietą   –  Vorkutos lagerius.

     Skautai pagerbti  savo pirmtako  atžygiavo su Vilniaus   skautų Gedimino draugovės  vėliavos kopija. 1927  m.  dr. Jono Basanavičiaus laidotuvėms    per naktį išsiuvinėtos    vėliavos originalas  šiuo metu saugomas  Karo muziejuje ,  tačiau prie  Šlapelių muziejuje   veikiančio   teatro   „Meno ekspansija“ iniciatyva buvo sukurta šios vėliavos kopija.   Šlapelių muziejus ir  teatras, ištikimas Vilniaus istorinei  tematikai, vasario 16 d.  rengia   paminėjimą ir    sceninį  – dokumentinį pasakojimą apie Praną Žižmarą , jo aplinką ir  gyvenamą metą spektaklyje „Pakeliui į Rojų“.

     Mišias už  Praną Žižmarą (ir jo seserį dvynę Veroniką  Žižmaraitę  Mareckienę)  Vilniaus Jėzuitų  gimnazijos koplyčioje aukojo kunigas Antanas Saulaitis.

      Prano Žižmaro legenda tebesklando po Vilniaus  dangumi…