Povilas Sigitas Krivickas. Pasimatymai su tolimų jūrų gyventojais

Povilas Sigitas Krivickas. Pasimatymai su tolimų jūrų gyventojais

Nuostabus delfinų šokis. P.S. Krivicko nuotr.

Povilas Sigitas Krivickas, Klaipėda, www.voruta.lt

Iš artimų ar tolimų kelionių lieka atmintyje įspūdingi susitikimai ne tik su žmonėmis. Įdomių pasimatymų nutinka ir su kitais gyvosios gamtos atstovais. Jų egzotiškų galima pamatyti nė labai toli nenukeliavus.

Štai, pasiekę Klaipėdą, retas kas nepersikelia per Kuršių marias į Smiltynę. Joje didžiausias traukos centras – Jūrų muziejus ir delfinariumas. Svarbu pataikyti į tą laiką, kai vyksta delfinų ir kitų jūros gyvūnų pasirodymai.

Ak, tie delfinai! Jie savo trenerius neša ratu aplink per visą baseiną, padeda net pasiekti krepšinio lanką ir taikliai įmesti kamuolį arba keliese lygia greta iššoka iš vandens.

Tradicinė pingvinų sueiga. P.S. Krivicko nuotr.

Įdomu matyti ir kitus, nebūdingus mūsų kraštui, gyvūnus. Va, lyg į sueigą susirinkę būriuojasi pingvinai. Žingeidu pastovėti prie akvariumų su tolimųjų jūrų gyvūnais, net praeiti po jais sausu permatomu tuneliu. Virš galvos lėtai praplaukia didžiulis eršketas. Mokslininkai teigia, kad šios žuvies trimetrinių pirmtakų prieš kelis šimtus metų gyventa ir Baltijos jūroje. Lėtai savo „sparnais“ vasnoja rajos, lyg kokios vienuolės su abitais.

Stenduose – spalvingai marga kriauklių ir koralų įvairovė. Žiūrėtum ir gėrėtumeis be atvangos.

Delfinai padeda treneriui pasiekti krepšinio lanką. P.S. Krivicko nuotr.

Už šio unikalaus kultūros objekto sumanymą ir įgyvendinimą kyla gili padėka jo vienam įkūrėjų ir ilgamečiam vadovui Aloyzui Každailiui (1943 – 2018). Jis 19721979 m. dalyvavo Kopgalio tvirtovės restauravimo ir jos pritaikymo jūrų muziejui ir akvariumui darbe, paruošė laivybos istorijos ekspozicijos koncepciją ir ją įgyvendino. 1982 m. drauge su kitais Jūrų muziejaus ir akvariumo kūrėjais apdovanotas valstybine premija. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išleido beletrizuotų pasakojimų knygų vaikams ir jaunimui apie laivus, jūrininkus, jūrų gyvūnus. Šį šviesios atminties klaipėdietį įamžinantis metalo bareljefas išlydi jūrų muziejaus ir delfinariumo lankytojus, pasisėmusius nepamirštamų įspūdžių.

Lėtai vasnojančios rajos. P.S. Krivicko nuotr.

Virš galvos praplaukia eršketas. P.S. Krivicko nuotr.

Naujienos iš interneto