Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Popiežius priėmė mons. Rolandą Makricką

Popiežius priėmė mons. Rolandą Makricką

Popiežius priėmė mons. Rolandą Makricką

Popiežius Pranciškus ir mons. Rolandas Makrickas

www.vaticannews.va

Vienoje pirmadienio ryto privačių audiencijų Šventasis Tėvas priėmė lietuvį monsinjorą Rolandą Makricką.

Rolandas Makrickas, Panevėžio vyskupijos kunigas, prieš du dešimtmečius pradėjo darbą Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, dirbo nunciatūrose Gruzijoje, Švedijoje, JAV ir Gabone. Nuo 2019 m. buvo Vatikano valstybės sekretoriato administracijos skyriaus vadovas, o prieš pusantro mėnesio buvo paskirtas Romos Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos nepaprastuoju komisaru.

Sausio 31 d., Rolandui Makrickui sukako 50 metų.

Rolandas Makrickas

Makrickas Rolandas 1973 01 31 Biržai, Lietuvos katalikų kunigas, diplomatas. Dr. (Bažnyčios istorija, 2004). Monsinjoras (2017).

Išsilavinimas ir veikla

1990 įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Nuo 1991 studijavo filosofiją ir teologiją Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje ir Grigaliaus universitete, pastarajame dar ir 2001–06 Bažnyčios istoriją ir bažnytinę teisę, 2003–06 – Popiežiškoje bažnytinėje akademijoje. 1996 įšventintas kunigu.

1996–2001 – Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas. 1996–2001 Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas ir Krikščionybės 2000 jubiliejaus komiteto atsakingasis sekretorius. 2006–09 dirbo Apaštalinėje nunciatūroje Tbilisyje, Vatikano atstovybėje Gruzijai, Armėnijai ir Azerbaidžanui, 2009–13 – Apaštalinėje nunciatūroje Stokholme, Vatikano atstovybėje Švedijai, Suomijai, Danijai, Islandijai ir Norvegijai, 2013–17 – Apaštalinėje nunciatūroje Vašingtone, Vatikano atstovybėje Jungtinėse Amerikos Valstijose, aptarnavo Vašintono lietuvių Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčią. 2017–19 chargé d’affaires Apaštalinėje nunciatūroje Gabone ir patarėjas Apaštalinėje nunciatūroje Kongo Respublikoje (Brazavilis). Nuo 2019 – Šventojo Sosto valstybės sekretorius Vatikane.

Rašytinis palikimas

Parašė Bažnyčios istorijos veikalą Šventasis Sostas ir Lietuva: Lietuvos valstybės atsikūrimas pagal Apaštalinės nunciatūros Miunchene, Bavarijoje, dokumentus (1915–1919) / Santa Sede e Lituania: Rinascita dello Stato lituano nei documenti dell’archivio della Nunziatura Apostolica di Monaco di Baviera (1915–1919) (2006).

www.vle.lt inform.