Pagrindinis puslapis Uncategorized Pokalbiai su Prezidentu Valdu Adamkumi nesilaikant protokolo

Pokalbiai su Prezidentu Valdu Adamkumi nesilaikant protokolo


www.voruta.lt

Knygos „Pokalbiai nesilaikant protokolo“ RECENZIJA

Pokalbiai nesilaikant protokolo / Valdas Adamkus; kalbėjosi  ir pokalbius užrašė Arnas Ališauskas. Vilnius: Versus Aureus, 2016. 280 p.: iliustr., faks., portr. ISBN 978-9955-34-634-0.

2016 m. lapkričio 4 d. Vilniaus Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje salėje buvo pasitikta Prezidento Valdo Adamkaus knyga „Pokalbiai nesilaikant protokolo“. Tai ne pirmoji knyga apie prezidento Valdo Adamkaus asmenybę, šeimą, visuomeninę ir politinę veiklą.  2002 m. „Baltos lankos“  išleido atsiminimų knygą „Penkeri darbo metai“, kurioje publikuojamos prezidento kalbos, interviu bei laiškai, liudijantys, ko siekta ir kokios pozicijos buvo gintos pirmosios prezidento kadencijos metu bei atvirai kalbama apie patirtas nesėkmes ir puoselėtas viltis, stengtasi išryškinti tuometinius uždavinius bei brėžti tolesnio Lietuvos kelio gaires (Adamkus, 2002). 1998-2002 Prezidento kadencijos metų reikšmingiausi politiniai įvykiai, užsienio politikos permainos, susitikimai su užsienio šalių lyderiais apžvelgiami 2004 m. leidyklos „Tyto alba“ išleistoje Prezidento Valdo Adamkaus knygoje „Be nutylėjimų“, kurios didelę dalį sudaro dienoraščiai, vertinimai bei pastabos paraštėse (Adamkus, 2004). Laikotarpis po 2003 metų prezidento rinkimų ir antrosios prezidento Valdo Adamkaus kadencijos įvykiai, jų vertinimai, komentarai, politiniai portretai bei dienoraščių puslapiams patikėti asmeniniai išgyvenimai skelbiami 2011 m. knygoje „Paskutinė kadencija“ (Adamkus, 2011). Paskutiniojoje, 2015 m. išleistoje knygoje „Pareigos, kurios nesibaigia. Prezidento dienoraščiai“ skelbiami Valdo Adamkaus dienoraščiai, rašyti prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencijos metu, pamąstymai apie visą jo politinį gyvenimą, pasakojimai apie pažįstamų užsienio šalių vadovų asmenybes (Adamkus, 2015). 2015 m. išleista knyga patvirtina, jog net ir baigus kadenciją, šalies vadovo pareigos nesibaigia. Paskutiniųjų trijų knygų literatūrinis bendraautoris buvo Valdas Bartasevičius, o  leidyba patikėta leidyklai „Tyto alba“.

Į knygą „Pokalbiai nesilaikant protokolo“ pateko neformalūs, laisvi, kupini gyvų prisiminimų ir emocingų svarstymų, atveriantys nepakartojamą patirtį ir išskirtinį žmogaus bei istorijos santykį buvusio šalies vadovo pokalbiai su knygos sudarytoju Arnu Ališausku, ilgus metus dirbusiu ir bendravusiu su prezidentu. Knyga parengta dokumentinio filmo „Prezidentas Valdas Adamkus“ kūrimo metu sukauptu nemažu vaizdo ir garso įrašų archyvų pagrindu. Pats knygos sudarytojas neslepia, jog dirbant ir bendraujant su prezidentu nemažai pokalbių buvo įrašyta, užrašyta ar įsidėmėta, todėl buvęs noras tuo pasidalinti su kitais. Knygoje gausu iliustracijų, papildančių ir pratęsiančių prezidento pasakojimus iš Prezidento Valdo Adamkaus, Almos ir Valdo Adamkų šeimos archyvo. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos ypatingojo bei Lietuvos centrinio valstybės archyvų ir kitų institucijų. Nemaža nuotraukų dalis – iš Almos ir Valdo Adamkų šeimos archyvo, skelbiamos pirmą kartą. Knygos viršelio nuotraukos autorius – garsus fotografas Antanas Sutkus. Knygą išleido leidykla „Versus aureus“.

„Pokalbiai nesilaikant protokolo“ turi sąsajų su anksčiau išleistomis knygomis, tačiau knygos rengėjų pastangomis ši knyga skiriasi nuo anksčiau išleistų dienoraščių ir biografinių pasakojimų pokalbio ir dialogo stiliumi, paliekant kuo autentiškesnius Prezidento Valdo Adamkaus pasakojimus. Siekiant kuo aiškiau perteikti prezidento asmenybės psichologinį portretą bei išsaugoti pokalbių emocijas, knygą stengtasi redaguoti minimaliai – tik tiek, kiek būtina kalbos kultūrai.

Be knygos sudarytojo įžanginio žodžio, knygą sudaro septyni skyriai, kuriuose pateikiami jau žinomi ir atskleidžiami nauji faktai iš Valdo Adamkaus asmeninio ir viešojo gyvenimo prieškario Lietuvoje, išeivijoje, nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Knyga pradedama jautria Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba Tautai, pasakyta 1998 m. vasario 26 dieną Vilniaus Katedros aikštėje, kuria duodamas pažadas būti visų prezidentu. Pokalbiai su prezidentu išdėstyti keturiuose knygos skyriuose, kurie sudaryti iš pokalbių Kaune, Lietuvos pajūryje, Vilniuje, Nidoje bei Čikagoje. Čia nėra nuoseklaus biografinio pasakojimo – kartais kalba nukrypsta į šalį, prisimenamos detalės ar kiti įvykiai, paskui sugrįžtama prie pagrindinės minties. Pokalbiai pradedami prezidento Valdo Adamkaus pasakojimu apie savo krikštynas ir kaip jo krikštatėviu tapo Lietuvos Respublikos Premjeras Augustinas Voldemaras, prisimenami vaikystės namai ir gyvenimas Kaune, draugystė su Gabrieliumi Žemkalniu bei Prezidento Kazio Griniaus sūnumi Liūtu Griniumi, svarbūs bei įtaką jo pasaulėžiūrai darę žmonės – Česlovas Kudaba, Julius Greimas, išeivijoje padėta išleisti A. Šapokos „Lietuvos istorija“, kurios savąjį egzempliorių vėliau padovanojęs Martyno Mažvydo bibliotekai. Prezidentas dalinasi įvairių skirtingų gyvenimo etapų prisiminimais – nuo vaikystės iki šių dienų, gyvenimo Kaune, pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, išeivijoje JAV ir sugrįžus į Lietuvą bei tapus šalies vadovu. Prisimenamos įvairiausios situacijos ir asmenybės, paliečiami įvairiausi prezidento Valdo Adamkaus gyvenimo aspektai, aptariamos prezidentui rūpinčios gamtosaugos, socialinės ir valstybės gyvenimo problemos. Skaitytojas neapsunkinamas pasakojimais apie politiką, aprėpiamos ir istorinės, visuomeninės ir žmogiškosios temos. Per šiuos pokalbius atsiskleidžia ne tik Valdo Adamkaus gyvenimo detalės bet ir kaip formavosi įvairiapusė prezidento ne tik kaip šalies vadovo, bet doro, jautraus ir nuoširdaus žmogaus asmenybė, turinti ir puoselėjanti tvirtas vertybes bei ypatingą dėmesį skirianti jaunimui. Turbūt ne šiaip sau knyga baigiama Prezidento Valdo Adamkaus kalba, sakyta 2012 m. liepos 13 d. sveikinant Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo dalyvius. Prezidentui visuomet buvo svarbu, ką sako ir kuo gyvena jaunas žmogus. Neprotokoliniai, jautrūs ir vietomis emocionalūs pokalbiai su prezidentu taip įtraukia, jog nejučia susidaro įspūdis, kad su tavimi kalba ir savo gyvenimo istoriją pasakoja bei patirtimi dalinasi artimas vyresnės kartos žmogus.

Prezidento pasakojimus pagyvina ir pratęsia daugybė nuotraukų iš asmeninio bei institucinių archyvų, unikalūs dokumentai, oficialių valstybių vadovų bei monarchų laiškų faksimilės, papildytos išsamiais aprašais. Galbūt dėl iliustracijų gausos, kai kurios iliustracijos, regis pasimetusios ir nesusijusios su tekstu – pvz. nuotraukos iš Valdo ir Almos Adamkų vestuvių atrodo pasiklydusios šalia Valdo Adamkaus prisiminimų apie gyvenimo Čikagoje pradžią, nes šioje vietoje nekalbama apie šeimyninį gyvenimą.

280 puslapių knygos spaudos kokybė gera, parinktas šriftas nevargina akių, aiškiai atskirti klausimai bei prezidento atsakymai. 10 000 egzempliorių tiražu atspausdinta knyga, knygos rengėjų teigimu skiriama jo Ekscelencijos 90 metų Jubiliejui, be abejonės nesunkiai ras kelią į daugybės įvairaus amžiaus skaitytojų širdis.

Bibliografinės nuorodos:

  1. ADAMKUS, Valdas. Penkeri darbo metai. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba“, 2002. 495 p. ISBN 9955-429-85-2.
  2. ADAMKUS, Valdas. Be nutylėjimų. Vilnius: „Tyto alba“, 2004. 306 p. ISBN 9986-16-349-8.
  3. ADAMKUS, Valdas. Paskutinė kadencija: prezidento dienoraščiai. Vilnius: „Tyto alba“, 2011. 541 p. ISBN 978-9986-16-861-4.
  4. ADAMKUS, Valdas. Pareigos, kurios nesibaigia: Prezidento dienoraščiai. Vilnius: „Tyto alba“, 2015. 301 p. ISBN 978-609-466-080-1.

Vilniaus universiteto

Komunikacijos fakulteto

Paveldo informacijos ir komunikacijos magistrantė

Elena Sasnauskaitė