Pagrindinis puslapis Istorija Pogrindžio spaustuvė „ab“

Pogrindžio spaustuvė „ab“

Eugenija PAKUTKIENĖ

Pogrindžio spaustuvė „ab“ – dabar muziejus, pasislėpęs ne tik po žeme, bet dar ir po šiltnamiu. Prie pat Vytėnų mikrorajono, šalia Neries upės, netoli Kauno. Šioje slaptoje spaustuvėje sovietmečiu buvo spausdinama nelegali pogrindžio spauda. Spaustuvę įkūrė Vytautas Andziulis ir Juozas Bacevičius. Ji buvo pavadinta „ab“ pagal įkūrėjų pirmąsias pavardžių raides. Spaustuvė-leidykla nesusekta veikė dešimt metų (1980–1990). Tik trys žmonės žinojo jos slaptus įėjimus ir čia dirbo: įkūrėjai bei Vytauto žmona. Net Andziulių vaikams nesakyta, kad neprasitartų mokykloje.

Pogrindinės spaustuvės veikla buvo labai sėkminga. Įkūrėjai žurnale surašydavo, kiek ir kokių leidinių išleista. Pagal jį, išleisti 23 skirtingi leidiniai (kai kurių buvę keli leidimai). Bendras visų leidinių tiražas – net 13 8000. Viena iš žinomiausių knygų, išleistų šioje spaustuvėje – paskutinio Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio „Lietuva ir Tarybų Sąjunga lemtingais Lietuvai 1939–1940 metais“.

Spaustuvė prieš keletą metų buvo priskirta Kauno karo muziejui. Nuo pagrindinio kelio iki šios vietos veda ilgokas vingiuotas keliukas. Aukšti laiptai. Įėjimas į požeminę spaustuvę nematomas akiai. Reikia apeiti namą ir įeiti į šiltnamį. Čia stumdomas vandens baseinas su viena lysve yra ant ratukų. Per angą laipteliais ir patenkama į tunelį. Perėjus ilgą platoką tunelį įeinama į mažą kambarį, kuriame stovi didelė spausdinimo mašina. V. Andziulis sakė, kad jiems nepavyko gauti veikiančios spausdinimo mašinos, tačiau pasisekė nusipirkti įvairių detalių ir patiems surinkti profesionalią spausdinimo mašiną, kuri per valandą sugeba išspausdinti apie tūkstantį lapų.

Įkūrėjas pasakojo, kad šį tunelį statė labai ilgai. Po truputį išnešdavo žemę, sienas ir lubas sutvirtindavo betonu.

Kitas slaptas įėjimas į pogrindžio spaustuvę – iš Andziulių namų. Įėjus priemenėlė ir sunki cementinė siena, kuri apsisuka.

Dievas juos saugojo, kad neįkliuvo į KGB rankas. Nieks daugiau apie spaustuvę nežinojo, tik patikimas draugas Juozas, kuris kas savaitę išveždavo spaudinius (juos daugino ir platino), slėpdamas po šeimininkų šiltnamy užaugintom gėlėm ir pan.

Kopdami į kalną, pažvelgę žemyn, pasijutome kaip pasakoje – virš pušų ir beržų viršūnių. Vasarą vaizdas dar gražesnis, nes šeimininkų daržai pasipuošia nuostabių gėlių žiedais. Perkūnas trenkęs į du beržus prie namo, bet jie suluošinti auga toliau.

2012 m. lapkričio rytą, apie 2 val., mums, Seinų ir Suvalkų vaidintojams mėgėjams, spaustuvę rodė Birutė ir Vytautas Andziuliai. Mes jautėme didžiulę pagarbą šiems žmonėms, kad dirbo Lietuvai tokį reikalingą darbą, išlaikė tai ir palieka istorijai. Jutome didelį dėkingumą lydėjusiosioms už gyvą istorijos pamoką. Čia reikia nuvykti kiekvienam, pasisemti sielai peno ir jėgų. Stebino neįtikėtinas žmonių darbštumas, gabumai, pasiaukojimas, nuosekli veikla (lyginčiau su Orvidų sodyba).

Ekskursija labai patiko. Dėkojame gerbiamiems Birutei ir Vytautui Andziuliams, Hanai, Danguolei, Vituoliui. Linkime sėkmės ir geros sveikatos.

Šį muziejų kiekvienam verta ir net reikia aplankyti. Verta išgirsti įdomius pasakojimus vieno iš spaustuvės įkūrėjų Vytauto Andziulio ir jo antrosios žmonos Birutės. Bendražygis Juozas Bacevičius jau miręs.

Muziejaus adresas: Salių gyvenvietė (iš tikrųjų Kauno miestas), Pelėžirnių g. 83, Domeikavos seniūnija, Kauno rajonas. Ekskursijos užsakomos tel. (8 ~ 37) 55 32 49, mob. tel. (8 601) 86 521

Lankymas nemokamas

Lankyti galima antradieniais – šeštadieniais 10–17 val.

Apie muziejų internete: http://www.muziejai.lt/kaunas/spaustuve_ab.htm.

Trumpametražis dokumentinis filmas apie pogrindžio spaustuvės „ab“ įkūrėją Vytautą Andziulį: http://vimeo.com/23605057

Naujienos iš interneto