Po 15 metų sugrįžo „Nuskridę pienių pūkais“

Po 15 metų sugrįžo „Nuskridę pienių pūkais“

Knygelėje publikuojamų kūrinių rankraščiai

Neringa Tuškevičienė, www.krastozinios.lt

„Pienę, ryškų, trapų, gilias šaknis turintį augalą galima palyginti su žmogumi. Kaip anksti pavasarį prasikala pirmieji pienės lapeliai, taip ir visai mažas žmogutis augdamas stiebiasi vis aukštyn. Formuojasi jo charakteris, pasaulėžiūra. Po to žmogaus gyvenime yra pats gražiausias laikas – jaunystė.

Linksma, spalvinga, ryški, kaip ir pienės žiedas. Kaip žmogus jaunystėje susibičiuliauja, kiek turi draugų, taip ir yra matomas – lyg pienių žiedai. Juos nuolat kažkas lanko. Kai baigiasi pienių žydėjimas, pūkas išskrenda, išsisklaido, vėjas nuneša ir išbarsto. Taip ir žmogus – subręsta, atranda savo kelią, vieni įleidžia savo šaknis gimtinėje, kitus, kaip ir tuos gyvenimo pūkus, nuneša gyvenimas tolyn… Bet svarbiausia – išlikti savimi, išlikti žmogumi. Ir sugrįžti ten, kur visada jūsų laukia ir myli, – poezijos popietę pradėjo Sonata Žilinskienė ir Audronė Janušauskienė.

Renginį vedė dvi Musninkų mokyklos buvusios mokinės Sonata Žilinskienė (Sakavickaitė) ir Audronė Janušauskienė (Kaziukėnaitė)

Prieš 15 metų Musninkų vidurinėje mokykloje išleista mokinių kūrybos knygelė „Nuskridę pienių pūkais“. Joje sudėtos penkiolikos tuo metu mokykloje besimokiusių jaunų žmonių eilės, prozos kūrinėliai, piešiniai. „Nelengvas jauno kūrėjo ėjimas į viešumą. Jaukiau, kai yra kas padeda, padrąsina ir paremia.“

Lietuvių kalbos mokytojos Eglė Dikčienė, Zinaida Palionienė, dailės mokytoja Valentina Brazaitienė, informacinių technologijų mokytoja Kristina Gatelienė, socialinė pedagogė Neringa Kazlauskaitė ir tuometis mokyklos direktorius Vladas Trakimavičius prisidėjo prie šio leidinio atsiradimo.

Kadaise mokyklinio sąsiuvinio lapui patikėti pirmieji eilėraščiai, miniatiūros, vaizdeliai, parodyti mokytojai, nuėjo ilgą kelią ir sugulė knygelės puslapiuose.

Mokytoja Snieguolė Urbonavičienė rodo pirmąjį knygelės variantą – spausdintą paprastu spausdintuvu.

Kad tie žodžiai neišsibarstytų, o knygelės pavidalu pasiektų ir kitus, daugiausiai kūrybinių jėgų įdėjo mokytoja Snieguolė Urbonavičienė.

Mokytoja Snieguolė Urbonavičienė atsinešė knygelėje sugulusių kūrinių rankraščius, kurie net ne kompiuteriu rinkti, o pačių autorių ranka rašyti. Knygelei išvydus dienos šviesą, mokytoja juos ir toliau saugo. „Buvo labai svarbu įprasminti kūrybą, kad nenugultų stalčiuose, juodraščiuose,“ – prisimena mokytoja. Pasak jos, visus darbus mokiniai atliko patys, tekstus kompiuteriu rinko, spausdino, segė į pirmąją savo gamybos knygelę. Tik vėliau buvo knygelė atspausdinta tikroje spaustuvėje. Mokytoja prisimena, kad vis sustodavo knygelės leidimo veikla. Bet ji džiaugėsi, kad šalia buvo varikliukas Ramūnas Petrusevičius, kuris vis piešė ir kitus ragino dirbti.

Knygelės „Nuskridę pienių pūkais“ bendraautoriai – buvo Musninkų mokyklos mokiniai.

Į sceną ėjo knygelės bendraautoriai: Kristina Gatelienė (Kalpaitė), Janina Buinickaja, Eglė Misevičiūtė, Kristina Karpičiūtė ir skaitė savo kūrinius. Vieni tuometinius, kiti  jau naujų parašę. Ramūnas Petrusevičius pasakojo, kad nenustojo kurti. Jis fotografuoja. Kadangi gyvenimas žmones toli išmėto, keli autoriai atsiuntė savo video įrašus. Mykolas Vadišius iš Kenijos, o Jurga Vaičiūnaitė iš Kopenhagos.

Derėtų pastebėti, kad daug pienių pūkelių sugrįžo tą popietę į gimtąją mokyklą: visi renginio dalyviai – buvę šios mokyklos mokiniai: tiek eilių autoriai, dailininkas, tiek abi vedančiosios Sonata Žilinskienė (Sakavickaitė) ir Audronė Janušauskienė ( Kaziukėnaitė).

Renginį dainomis ir savo sodriais balsais papuošė taip pat šios mokyklos buvę mokiniai Domantas Rolis ir Tadas Imbrasas. Pianinu skambino Sonata Žilinskienė ir Tadas Imbrasas.

Sąsajų galima atrasti ir daugiau. Kaip tautosaka ir kita kūryba perduodama iš lūpų į lūpas, taip ir šios popietės „Nuskridę pienių pūkais“ emocijos skleidžiamos iš mamos Janės Rolienės ir sūnaus Domanto, iš manos Aldonos Sakavickienės ir dukros Sonatos…

O visus sveikino Širvintų r. sav. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos vadovė Vaiva Daugėlienė, kuri taip pat mokėsi Musninkų vidurinėje mokykloje.

Net minčių apie išsiskyrimą nebuvo. Susirinkę į glėbį „pienių pūkeliai“ dalijosi įspūdžiais, pasakojo apie savo gyvenimus, prisiminė mokyklinius laikus. Viena buvusi mokinė pasiprašė į mokyklą priimti jos vaiką… Tad pienės gyvenimo ratas tęsiasi.

Labai smagu, kad maža kukli mokyklos leista knygelė nedulka lentynoje, o vis iš naujo sukviečia savo autorius, vis primena, kad kiekvienas bandymas, kūrybos malonumas – didžiulė dovana tiek pačiam kuriančiajam, tiek šalia esantiems.

Renginį organizavo Širvintų r. sav. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Musninkų  ir Vileikiškių filialų vadovės Janė Rolienė ir Aldona Sakavickienė. Popietė vyko naujuose Musninkų kultūros puoselėtojų bendruomenės „Spindulys“ namuose, kurie kadaise buvo Musninkų mokyklėle.

Neringos Tuškevičienės nuotraukos