Pirmą kartą Lietuvoje lankėsi Jo Šventenybė Konstantinopolio-Naujosios Romos arkivyskupas ir Visuotinis Patriarchas Baltramiejus

Pirmą kartą Lietuvoje lankėsi Jo Šventenybė Konstantinopolio-Naujosios Romos arkivyskupas ir Visuotinis Patriarchas Baltramiejus

Patriarchas Baltramiejus. britannica.com nuotr.

Dr. Aliaksandras Adamkovičius, Vilnius, www.voruta.lt

Jo Šventenybė Konstantinopolio-Naujosios Romos arkivyskupas ir Visuotinis Patriarchas Baltramiejus nusprendė apsilankyti Lietuvoje po to, kai Lietuvos ortodoksų bažnyčios vadovas metropolitas Inokentijus iš kunigų luomo pašalino penkis kunigus – už tai, kad jie pasisakė prieš karą Ukrainoje ir Maskvos patriarchą Kirilą. Visuotinis Patriachas Baltramiejus priėmė pašalintus kunigus į savo globą.

Kovo 21-ąją Patriarchas Baltramiejus susitiko su LR Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte. Ji sakė: „Nuoširdžiai džiaugiamės pirmuoju Jūsų Šventenybės vizitu Lietuvoje ir dėkojame už skiriamą dėmesį Lietuvos stačiatikių bendruomenei ir jai rūpimiems klausimams“.

A. Adamkovičius su Patriarchu Baltramiejumi

Vakare vyko Patriarcho Baltramiejaus susitikimas su visuomene. Visi tikintieji turėjo galimybę gauti iš Patriarcho rankų dovanų, kartu nusifotografuoti.

Dovana iš Patriarcho rankų

Kovo 22-ąją Patriarchas lankėsi LR Seime – susitiko su LR politikais ir su LR Katalikų bažnyčios vadovais, tarp jų – su kardinolu A. Bačkiu ir Vilniaus metropolitu G. Grušu. LR Seime Jo Šventenybė Patriarchas Baltramiejus pasakė:

„Ypač svarbus šiuo požiūriu yra panslavizmas – ideologija, pasak kurios, visi slavai turėtų būti suvienyti, vadovaujant Maskvai. Ši XIX a. rasistinė ideologija rado savo religinę išraišką etnofiletizme, kurį 1872 m. Konstantinopolio Didysis Susirinkimas pasmerkė kaip ereziją. Etnofiletizmas yra požiūris, kad autokefalinės (t. y. savarankiškos) Bažnyčios turi būti steigiamos ne vietovės, bet etniniu pagrindu. Šia erezija buvo pasinaudota siekiant suteikti legitimumą Bulgarijos egzarchato įsteigimui Osmanų imperijoje – tai buvo pirmasis žingsnis kuriant Bulgarijos valstybę. Etnofiletizmas prisidėjo prie Balkanų krikščionių susiskaldymo ir sukėlė brolžudiškus konfliktus bei karus. Mūsų laikų etnofiletizmo atmaina yra fundamentalistinė „russkij mir“ (rusų pasaulio) ideologija. Šiuo pavadinimu apibūdinama tariama civilizacinė erdvė, apimanti Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją, taip pat etninius rusus visame pasaulyje, politiškai ir religiškai vadovaujama bei valdoma centro Maskvoje. „Rusų pasaulis“ pristatomas kaip atsakas „sugedusiems Vakarams“. Ši ideologija yra pagrindinė invazijos Ukrainoje „dvasinio“ teisinimo priemonė.

Iš kairės: Boris Šandrocha, Dzmitry Karachun, Aliaksandras Adamkovičius, Patriarchas Baltramiejus, Volha Karach

Šiuo metu galima teigti, kad vyksta istorinis teisingumas, kai Lietuvos stačiatikių bažnyčia grįžta prie savo ištakų – Konstantinopolio bažnyčios, nuo kurios ją per prievartą atskyrė rusų okupantai, padalindami Abiejų Tautų Respubliką. Yra žinių, kad iki rudens bus sukurta oficiali Konstantinopolio bažnyčios struktūra Lietuvoje.

Iš kairės: Aliaksandras Adamkovičius, Chalkedono metropolitas Emanuelis, Petro Pyrohov

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.