Pagrindinis puslapis Lietuva Patvirtintas Algirdo Juliaus Greimo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2017 metais planas

Patvirtintas Algirdo Juliaus Greimo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2017 metais planas

www.voruta.lt

Vasario 1 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas Algirdo Juliaus Greimo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2017 metais planas, kuriame numatytos kultūrinės, leidybinės veiklos, mokslinės konferencijos, minėjimai ir tiriamosios veiklos.

Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

Dalyvauti įgyvendinant Algirdo Juliaus Greimo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2017 metais planą pavesta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Lietuvos bankui, Kupiškio etnografijos muziejui, Šiaulių dailės galerijai, Baltijos pažangių technologijų institutui, Kauno technologijos universitetui, akcinei bendrovei Lietuvos paštui, Šiaulių universitetui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, viešajai įstaigai Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekai-muziejui, Vilniaus dailės akademijai, Vytauto Didžiojo universitetui ir Vilniaus universitetui

ALGIRDO JULIAUS GREIMO 100-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANAS