Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovai lankėsi Kaliningrade

Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovai lankėsi Kaliningrade

Liepos 10-11 d. Kaliningrado srityje viešėjo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Danguolė Navickienė, valdybos nariai iš Šveicarijos, Vokietijos ir Ukrainos, Ispanijos ir Kolumbijos lietuvių bendruomenių lyderiai. Delegaciją lydėjo Užsienio reikalų ministerijos patarėjas Vaclovas Stankevičius.

Vizitas prasidėjo Zelenogradske (buv. Krantas), kur padėta gėlių prie atminimo lentos lietuvių kalbai nusipelniusiems Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjams Frydrichui ir Aleksandrui Kuršaičiams.

Lietuvos generaliniame konsulate Kaliningrade svečius dainomis pasveikino Karaliaučiaus lietuvių vyrų ir moterų ansambliai ,,Penkee vaikee“ ir ,,Gabija“ (vadovas Algirdas Karmilavičius), įvyko šiltas susitikmas su Kaliningrado Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos nariais (pirmininkė Nida Lukoševičienė), aptartos problemos ir ateities planai.

Sveikindamas garbius svečius, l. e. generalinio konsulo pareigas Vytautas Umbrasas pabrėžė šio vizito svarbą Kaliningrado lietuvių bendruomenei, pristatė konsulato veiklą remiant L. Rėzos draugijos iniciatyvas. Visi kalbėjusieji pabrėžė norą ir būtinumą bendrauti bei stiprinti tarpusavio ryšius. Diskusijos dalyvių nuomone, leidinys ,,Pasaulio lietuvis“ galėtų tapti galinga jungiamąja grandimi, jeigu bendruomenės aktyviau teiktų informaciją apie savo veiklą. Bendra daina susitikimo pabaigoje leido visiems pasijusti vienos didelės šeimos nariais.

Svečiai taip pat pagerbė Liudviko Rėzos atminimą aplankydami jo paminklą Kaliningrade, užsuko į Kristijono Donelaičio gimtinę Lazdynėliuose, prie paminklo K. Donelaičiui Guseve (buv. Gumbinė) ir susipažino su K. Donelaičio gyvenimu ir kūryba memorialiniame muziejuje Tolminkiemyje, padėjo gėlių ant poeto kapo bažnyčios kriptoje.

Istorines vietas aplankę delegacijos nariai žadėjo grįžę skleisti žinią savo šalyse apie K. Donelaičio jubiliejų.

Romanas Senapėdis

LR kultūros atašė Kaliningrade