Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Sąjūdis Pareiškimas dėl moralės, tautinių ir krikščioniškųjų vertybių išsaugojimo

Pareiškimas dėl moralės, tautinių ir krikščioniškųjų vertybių išsaugojimo

Gerb. Andriui Kubiliui – TS-LKD pirmininkui, LR Ministrui Pirmininkui.

Gerb. Irenai Degutienei – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio respublikinio suvažiavimo

P A R E I Š K I M A S

Dėl moralės, tautinių ir krikščioniškųjų vertybių išsaugojimo

Kaunas

2011-04-16

Lietuvos partizanai, Laisvės kovų dalyviai, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai yra susirūpinę mūsų dalies visuomenės vienpusišku laisvės supratimu, atsakomybės ir pareigos jausmo stoka, Lietuvos piliečių, jos aktyviosios dalies nesiliaujančia emigracija.

Skelbtos rinkiminėse programose TS-LKD ir Lietuvos Sąjūdžio vertybės turėtų būti nuosekliai puoselėjamos bei ginamos, jos turėtų būti neišduotos ir kompromisinėse derybose. Pasigendama savo kalbos, savo rašto, savo tautinės kultūros išsaugojimo strategijos. Lietuvoje vis didėja svetimžodžių vartojimas, kai kuriose parduotuvių reklamose jau visai nematyti lietuviškų žodžių arba jie parašyti žymiai mažesnėmis raidėmis, ko net sovietmetyje nedrįso daryti. Vilnijos krašte vis labiau ryškėja agresyvi polonizacija, valstybinės kalbos siaurinimo, jos ignoravimo ar net niekinimo tendencijos, atgyja autonomininkų klanas… Vis labiau pastebima slinktis į trumpalaikę konjunktūrinę naudą, liberalų pragmatiškumą. Nuolaidžiaujama stipresnių kaimynų ekspansinių interesų spaudimui. Pamirštamos krikščioniškosios ir tautinės vertybės, dėl kurių kovota ir aukotasi. Dažnai prasilenkiama su moralės, doros, tautos papročių nuostatomis. Nepakankamas dėmesys skiriamas jaunimo tautiniam ugdymui. Prie tautinės moralės stiprinimo tikrai neprisidėjo išduoti leidimai homoseksualų bei Antrojo pasaulinio karo dalyvių, daugiausiai susijusių su antrąja sovietine okupacija, demonstracijoms. Tolerancija homoseksualų gyvenimo filosofijos propagandai nesiderina su pagarba tradicinei šeimai, tautos išpažįstamoms vertybėms ir papročiams.

Kyla abejonių ir dėl mūsų Saugumo tarnybos tinkamo darbo, jos veiksmingumo.

Respublikinis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimas, vykęs 2011-04-16, tikisi, kad TS-LKD ras savyje jėgų likti ištikimais vertybėms, kurias pasiaukojamoje kovoje gynė Lietuvos laisvės gynėjai, už kurias aukojosi Sibiro kankiniai, skelbė pakilęs į Kovo 11-ąją Lietuvos Sąjūdis.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimo pirmininkai: Vytautas Balsys, Juozas Mocius, Zigmas Tamakauskas

Naujienos iš interneto