Pagrindinis puslapis Lietuva Paįstryje pristatyti naujai išleisti leidiniai

Paįstryje pristatyti naujai išleisti leidiniai

Paįstryje pristatyti naujai išleisti leidiniai

Naujas Paįstrio krašto laikraštis „Paįstrietis“ Nr. 24. Foto Algimanto Stalilionio

Ona Striškienė, Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ tarybos narė, www.voruta.lt

Liepos 25 d. Paįstrio kultūros namuose (Panevėžio r.) buvo pristatyta knyga „Paįstrio seniūnijos gyvenamosios vietos. Administracinis-istorinis žinynas“. Apie šio ir kitų Panevėžio rajono seniūnijų gyvenamųjų vietų administracinius-istorinius jau išleistus žinynus kalbėjo Panevėžio rajono savivaldybės VB vyr. bibliografė Vidmanta Trečiokienė.

Leidinio atsiradimo ištakas paaiškino naujos knygos „Paįstrio seniūnijos gyvenamosios vietos. Administracinis-istorinis žinynas“ autorius istorikas Petras Juknevičius. 2019-ieji metai buvo paskelbti Vietovardžių metais rajono biblioteka ėmė rengti Panevėžio rajono išlikusių kaimų žinyną.

Petro Juknevičiaus knyga „Paįstrio seniūnijos gyvenamosios vietos“. Foto Algimanto Stalilionio

Pagrindinę Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos dalį sudaro iš Panevėžio seniūnijos perimta teritorija. Ji XIX a.ir XX a. pirmoje pusėje priklausė Pumpėnų valsčiui, po Antrojo pasaulinio karo buvo priskirta Joniškėlio rajonui. 1959 m. jį panaikinus, ši teritorija priskirta Panevėžio rajonui. Leidinyje pateikta Paįstrio seniūnijos 64 kaimų ir 6 viensėdžių istoriniai ir administraciniai duomenys. Knygoje yra išsamūs šaltinių ir literatūros sąrašai. Atskira spalvota įklija pateikta seniūnijos schema. Yra reziumė anglų, lenkų, latvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.

Buvo pristatytas ir aptartas naujas Paįstrio krašto istorijos, kultūros laikraštis „Paįstrietis“ Nr. 24. Jis skirtas skulptoriaus Juozo Zikaro 140-ųjų metų sukakčiai. Leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas. Šio numerio vyr. redaktorė Arneta Matuzevičiūtė. Jame yra sudėta dvidešimt vieno bendraautoriaus kūryba. Leidybą finansavo Panevėžio rajono savivaldybė. Apie laikraščio išleidimą pakalbėjus vyr. redaktorei Arnetai Matuzevičiūtei, pasisakė ir jo gimimu pasidžiaugė Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ garbės prezidentas Petras Knizikevižius, prezidentas Petras Nevulis, ilgametė redaktorė Stasė Mikeliūnienė, bendraautoriai Bronislovas Mažylis, Ona Striškienė.

Ona Striškienė dėkoja istorikui Petrui Juknevičiui. Foto Algimanto Stalilionio

Popietės dalyviams buvo dovanoti šie, neseniai išleisti, leidiniai. Autoriams padėkota, palinkėta tolimesnės kūrybinės sėkmės, įteiktos gėlės. Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ tarybos narė Ona Striškienė knygos autoriui P.Juknevičiui ir redaktorei A. Matuzevičiūtei padovanojo po pačius sukurtą keramikinį kūrinį.

O. Striškienė, kurios gimtinė Mitabynės kaimas, padėkojo tautodailininkui Bronislovui Mažyliui, kuris su broliu Viktoru Mažyliu, sukūrė ir pastatė atminties ženklą „Dievo“ pušiai Mitabynėje. Ji Bronislovo prašė perduoti padėkos žodžius ir Viktoro sūnui Vygandui, anūkui Sidui bei savo sūnui Daumantui, kurie nebodami karščio, miško vabzdžių grėsmingų atakų, talkininkavo paminklo statymo darbuose.

Naujienos iš interneto