Pagrindinis puslapis Istorija Pagerbti Paneriuose sušaudytieji

Pagerbti Paneriuose sušaudytieji

Linas VENSKŪNAS, Vilnius

2011 m. gegužės 21 dieną Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga Paneriuose organizavo eitynes, skirtas pagerbti čia 1944 metų gegužę nacių sušaudytus 86 Vietinės rinktinės karius bei lietuvybę puoselėjusią Jagomastų šeimą.

Eisena turėjo prasidėti 11 valandą ryto. Atvykę kiek anksčiau bei išskleidę Lietuvos vėliavas, Panerių geležinkelio stotyje kėlėme vietinių gyventojų nuostabą bei nepasitenkinimą, tačiau incidentų pavyko išvengti. Į eiseną susirinko kelios dešimtys dalyvių. Prie Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos narių prisijungė Lietuvos Skautų Sąjungos atstovai, keturi Lietuvos šaulių sąjungos, Šalčininkų kuopos nariai bei keletas jaunuolių iš pašalės.

Eisena, kaip ir planuota, prasidėjo 11 valandą. Pajudėjome nuo Panerių geležinkelio stoties, Agrastų gatve, link memorialo nužudytiesiems Vietinės rinktinės kariams. Žygiuodami dainavome patriotines, daugiausiai partizanų dainas, tuo atkreipdami vietinių gyventojų dėmesį bei susilaukdami komentarų. Eisenai pasiekus atminimo paminklą, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas (LTJS) pirmininkas Julius Panka trumpai priminė istoriją, kas čia ir kodėl įvyko prieš 67 metus. Po to prie memorialo padėjome vainiką bei uždegėme žvakutes ir sudainavome dainą „Palinko liepa šalia kelio“.

Kitas eisenos tikslas – paminklas Jagomastų šeimai. Vėl susirikiavę į eisenos koloną patraukėme link jo. Ten, po sąjungos pirmininko kalbos, padėjome vainiką, uždegėme žvakutes bei sugiedojome Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“. J. Pankai tarus padėkos žodį susirinkusiem, dalyviai išsiskirstė.

Šiemet eitynės Paneriuose susilaukė ir žiniasklaidos dėmesio. Buvo atvykę žurnalistai iš Lietuvos ryto bei Respublikos dienraščių ir Lietuvos ryto televizijos.

1944 metais Lietuvoje generolui Povilui Plechavičiui rudasis okupantas pavedė suformuoti dalinį, kuris kovotų tik Lietuvoje ir gintų tik Lietuvos teritoriją, turėtų savą uniformą ir simboliką. Generolas pašaukė lietuvius stoti į Vietinę Rinktinę ir į kvietimą atsiliepė beveik 20000 vyrų. Tačiau vėliau pareikalauta, kad Rinktinė prisiektų fiureriui bei kariautų už Lietuvos ribų, tačiau lietuviai buvo prisiekę ginti tik LIETUVĄ. Generolas Plechavičius po šio okupanto akibrokšto liepė išsiskirstyti Vietinei Rinktinei. Pats Plechavičius buvo išvežtas į Salaspilio konclagerį, o norėdami įbauginti lietuvius ir nubausti juos už nepaklusnumą, vokiečiai Marijampolės rinktinės vyrus išrikiavo ir kas dešimtą sušaudė Paneriuose 1944 metų gegužės 17-21 dienomis. Enzis Jagomastas buvo nužudytas už savo veiklą lietuvybei Mažosios Lietuvos krašte. Dar spaudos draudimo metais spausdino religinio, tautinio, politinio pobūdžio knygas, leido laikraščius. Net ir būdamas garbingo amžiaus, užkliuvo vokiečiams – 1940 m. buvo konfiskuota jo spaustuvė, biblioteka, turtas ir pareikalauta apleisti Tilžę. Jagomastai persikėlė į Vilnių, tačiau vokiečiai Enzį Jagomastą su žmona, du jo sūnus bei dukrą su vyru suėmė ir sušaudė Paneriuose.

Vaivos Strikaitytės nuotr.

Nuotraukose:

1. Prie paminklo sušaudytiems Vietinės rinktinės kariams

2. Minėjimo dalyvių bendra nuotrauka

3. Dalyviai eina prie Panerių memorialo

4. Minėjimo dalyviai prie paminklo, skirto sušaudyto Enzio Jagomasto šeimai

Voruta. – 2011, bir. 4, nr. 11 (725), p. 1, 10.