Pagrindinis puslapis Lietuva NŽT siunčiami laiškai nepasiekia dalies žmonių

NŽT siunčiami laiškai nepasiekia dalies žmonių

NŽT siunčiami laiškai nepasiekia dalies žmonių

www.voruta.lt

Pastaruoju metu Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), kaip ir daugelis kitų institucijų, susiduria su problema, kai, naudojantis AB Lietuvos pašto paslaugomis, siunčiami laiškai su svarbia ir aktualia informacija dalies asmenų nepasiekia arba pasiekia pavėluotai.

Ši problema atsirado 2021 m. kovo mėn. AB Lietuvos paštui įdiegus automatinę ir centralizuotą siuntų skirstymo sistemą, kai visos siuntos ir laiškai yra skirstomi AB Lietuvos pašto Vilniaus logistikos centre išmaniųjų įrenginių ir kai, nustačius, kad adresate nurodytas netikslus adresas, laiškai grąžinami siuntėjui kaip negalimi pristatyti. Dažniausiai pasitaikantys netikslumai – nenurodytas tikslus gavėjo adresas: gatvės pavadinimas (kai gyvenamosios vietovės turi gatves) ir namo numeris.

Siunčiant laiškus miestuose gyvenantiems asmenims su tokia problema susiduriama rečiau, tačiau kaimiškosiose vietovėse ši problema labai aktuali ir pasitaiko dažnai.

Nemažai kaimiškųjų vietovių gyventojų savo gyvenamosios vietos deklaracijose yra nurodę tik kaimo pavadinimą, todėl Lietuvos Respublikos gyventojų registre ir Juridinių asmenų registre, kurių informaciją NŽT naudoja siųsdama laiškus, duomenys yra neišsamūs ir netikslūs (nėra gatvės pavadinimo, namo, buto numerio) ir AB Lietuvos paštas tokius laiškus dėl nepakankamo adreso atmeta.

VĮ Registrų centras informavo NŽT, kad pagal gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, gyvenamąją vietą deklaruojantis asmuo pats turi nurodyti tikslius ir išsamius gyvenamosios vietos duomenis: savivaldybės pavadinimą, seniūnijos pavadinimą, miestelio, kaimo ar viensėdžio pavadinimą, gatvės pavadinimą, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerį. Mieste užtenka nurodyti miesto ir gatvės pavadinimus, namo, korpuso (jei yra) bei buto (jei yra) numerius.

Siekdama išspręsti laiškų negavimo problemą ir su tuo susijusius galimus įvarius nesusipratimus (įskaitant ir teisinius) bei nepatogumus patiems piliečiams, NŽT ragina asmenis kuo skubiau patikslinti savo gyvenamosios vietos deklaracijos duomenis patiekiant būtiną tikslią ir išsamią gyvenamosios vietos informaciją.

Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti:

  • internetu per Registrų centro savitarną, jei asmuo gali patvirtinti savo tapatybę prisijungime nurodytais būdais. Gyvenamosios vietos deklaracija gali būti teikiama, jei yra tenkinamos šios sąlygos: asmuo turi galiojantį Lietuvos Respublikos asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę); patalpa ar pastatas, kur deklaruojama gyvenamoji vieta, yra gyvenamosios paskirties arba pastato paskirtis Nekilnojamojo turto registre yra „kita (sodų)“ (namas sodų bendrijoje); jei deklaruojantis gyvenamąją vietą asmuo nėra patalpos savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčio) sutikimas turi būti patvirtintas taip pat elektroniniu būdu. Savininko (bendraturčio) sutikimo laukiama 3 darbo dienas.
  • internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą, jei asmuo gali patvirtinti savo tapatybę portale nurodytais būdais. Gyvenamosios vietos deklaracija gali būti teikiama, jei yra tenkinamos šios sąlygos: asmuo turi galiojantį Lietuvos Respublikos asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę); patalpa ar pastatas, kur deklaruojama gyvenamoji vieta, yra gyvenamosios paskirties arba pastato paskirtis Nekilnojamojo turto registre yra „kita (sodų)“ (namas sodų bendrijoje); jei deklaruojantis gyvenamąją vietą asmuo nėra patalpos savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčio) sutikimas turi būti patvirtintas taip pat elektroniniu būdu. Savininko (bendraturčio) sutikimo laukiama 3 darbo dienas.

Šiuo metu ne visada gali pavykti pateikti deklaraciją internetu. Sudėtingais atvejais, kai yra keletas bendraturčių ir jie nesutampa pastatui ir žemės sklypui arba ant žemės sklypo yra keletas pastatų su skirtingais adresais, elektroninė deklaravimo sistema gali gauti nevienareikšmį atsakymą. Tokiais atvejais deklaraciją reikia pateikti deklaravimo įstaigai.

  • asmeniškai atvykus į deklaravimo įstaigą – seniūnijose arba, ten kur seniūnijos neįsteigtos, savivaldybių administracijų padaliniuose, o užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose (teikiamos tik išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos).

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad, Registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip  28 000 objektų, kurie iki šiol neturi suteiktų adresų. Siekdamas paspartinti ir palengvinti savivaldybių administracijoms trūkstamų numerių suteikimą, Registrų centras Adresų suteikimo taikomojoje programoje paskelbė adresų objektų, kurie neturi suteikto adreso, atskirus du sluoksnius: Pastatai be adreso ir Žemės sklypai be adreso.

Taigi žmones REGIA žemėlapyje patys gali patikrinti, ar konkrečiam objektui yra suteiktas adresas ir, jeigu adreso nėra, kreiptis į savivaldybę su prašymu suteikti adresą.

Kiekvienas asmuo informaciją apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą gali patikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Susipažinti su Gyventojų registre tvarkomais asmens duomenimis galima:

  • naudojantis Registrų centro elektroninėmis paslaugomis (prisijungus per iPasas.lt)
  • atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;
  • siunčiant prašymą elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

NŽT ir Registrų centro informacija.

 

Naujienos iš interneto