Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Netekome lietuvių prozininko, buvusio Seimo nario, Algirdo Pociaus (1930-2021)

Netekome lietuvių prozininko, buvusio Seimo nario, Algirdo Pociaus (1930-2021)

Netekome lietuvių prozininko, buvusio Seimo nario, Algirdo Pociaus (1930-2021)

Algirdas Pocius. Asmeninė nuotr.

www.voruta.lt

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. rugpjūčio 14 d. po sunkios ir ilgos ligos, baigdamas devyniasdešimt pirmuosius metus, mirė lietuvių prozininkas, buvęs Seimo narys, politinis bei visuomenės veikėjas Algirdas Pocius.  

        Algirdas Pocius gimė 1930 m. rugpjūčio 28 d. Ketūnuose, Mažeikių rajone. Mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje. 1952 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1952 m. dirbo Klaipėdos radijo komiteto redaktoriumi, korespondentu, nuo 1954 m. buvo radijo korespondentas Šiauliuose. 1955 m. perkeltas dirbti į Vilnių radijo literatūros laidų redaktoriumi. Nuo 1956 m. dirbo „Švyturio“ žurnale. 1958–1963 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1963–1981 m. – valdybos sekretorius, 1981–1986 m. –pirmininko pavaduotojas. 1992–1996 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. Nuo 1956 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

        Algirdas Pocius debiutavo apsakymų rinkiniu Rytmetis Užgirių kaime (1955), vėliau išleido dar kelis apsakymų rinkinius, kuriuose atsispindi paprasto žmogaus buities, darbo, dorovės tematika, jo dvasinio grožio poetizavimas: Šešiolika raktų (1960), Verpetas (1963),  Tik du sūnūs (1966), Randai medyje (1969). Kituose apsakymų rinkiniuose Ištirpę migloje (1972), Per laukus iki miesto (1979), Išskridę iš lizdo (1980), Liepos šešėlyje (1984), Sūpuoklėse (1989), Užmarštis (1990), Antros eilės pusbrolis (2000) vyrauja kaimo šiokiadieniai, doroviniai konfliktai, gamtos aprašymai. Istoriniame romane Įkaitai (1987) pasakojama apie dviprasmišką Žemaitijos politinę padėtį šešioliktame amžiuje. Jis parašė ir apsakymų vaikams: Žąsies kiaušinis (1959), Striukis keliauninkas (1964), Laiškas ant šalpusnio lapo (1977), Prie piliakalnio, kur vaidenasi (2006), kuriuose sklandžiu pasakojimu pateikiami mažųjų kasdienybės epizodai. Taip pat dar išleido apysakas Ekskomisaras; Vienarankis plėšikas; Dideli pinigai (2005), Ponia Amnestija (2007).

         Jo knygų yra išversta į rusų, latvių ir estų kalbas. Pagal jo apsakymą „Žlugimas“ 1967 m. sukurta kino novelė „Suaugusių žmonių žaidimai“.

Algirdas Pocius  1967 m. buvo apdovanotas Žemaitės literatūrine premija už apsakymą „Tik du sūnūs“, 1982 m. Lietuvos SSR valstybine premija už knygą „Išskridę iš lizdo“, o 1985 m. Juozo Paukštelio premija už knygą „Liepos šešėlyje“. 1980 m. jam buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

        Lietuvos rašytojų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą Algirdo Pociaus žmonai Elenai, sūnums Giedriui ir Mindaugui bei kitiems artimiesiems, draugams, kolegoms.