Pagrindinis puslapis Religija National Geographic: „Marija, galingiausia pasaulio moteris“

National Geographic: „Marija, galingiausia pasaulio moteris“

Gruodžio mėnesio žurnalo „National Geographic“ numerio viršelyje – Apreiškimo Švč. Mergelė Marija, švelniai nuleidusi akis žemyn, šalia – užrašas „Marija, galingiausia pasaulio moteris“. Nedažnai pasaulietinė spauda suteikia tokius titulus nuolankiajai Dievo Motinai, kurią katalikai taip nuoširdžiai, karštai myli.

Marija beveik nekalba Naujajame Testamente, tačiau jos atvaizdas ir paveldas žinomi ir gerbiami visame pasaulyje, – rašoma žurnalo „National Geographic“ straipsnyje „Kaip Švč. Mergelė Marija tapo galingiausia pasaulio moterimi“. Kas skatina sekuliarų pasaulį taip domėtis Marija? Kas jo akyse Mariją padaro tokia galinga? Marija skiriasi nuo įtakingiausių mūsų dienų pasaulio žmonių. Joks kitas asmuo netapo toks galingas dėl savo paklusnumo ir nuolankumo. Tik dėl Dievo galios Marija tokia įtakinga. Straipsnis papuoštas įspūdingomis nuotraukomis. Į mus žvelgia veidai, kurie kalba įtikinamiau nei žodžiai pačiame tekste. Meilė ir emocijos akivaizdžios, kai jie meldžiasi Marijai.

Straipsnyje populiariu stiliumi, vietomis gan sekuliariai, pateikiamas žvilgsnis į Marijos asmenį, pateikiama ir apreiškimų schema – tiek patvirtintų, tiek nepatvirtintų Bažnyčios, gilinamasi į pamaldumo Marijai fenomeną, vardijami stebuklingi pagijimai, liudijimai, trumpai pažvelgiama į pamaldumo ištakas bei tradicijas įvairiuose regionuose, į Marijos ikonografiją. Primenama, kad krikščionybei tapus oficialia religija Romos imperijoje ir ėmus plisti Europoje, Marija buvo vaizduojama kaip įtakinga figūra, stovinti šalia imperatorių, pasidabinusi purpurais ir auksu. Prasidėjus antrajam tūkstantmečiui, apie XII a., pastebimas ryškus pokytis – ji tampa švelnia motiniška figūra, ypač vienuolynuose į ją imta kreiptis kaip į motiną.

Autorė Maureen Orth gvildena ne tik katalikų pamaldumą Marijai, bet ir musulmonų tradiciją ją pagerbti: pasak jos,  apie Mariją Korane rašoma labai pagarbiai, todėl tarp musulmonų atsiranda nemažai tokių, kurie lanko katalikų šventoves pagerbdami Mariją.

Pažymima, kad Mergelės  Marijos apsireiškimai paveikė kai kurių tautų tapatybę – pvz.  Gvadalupės Dievo Motinos apsireiškimas giliai įsispaudė į meksikiečių širdis ir sielas. Gvadalupės Dievo Motinos abrozdėlis yra vienas populiariausių moters atvaizdų pasaulyje.

„National Geographic“ atkreipia dėmesį, kad Marija įkvėpė didžius menininkus, jos dėka atsirado tokie meno šedevrai kaip Mikelandželo „Pieta“ ar Dievo Motinos katedra Paryžiuje. Ji ir šiandien tebeišlieka milijardų žmonių pasaulyje dvasinė globėja, guodėja. Pamaldumas jai pritraukia milijonus piligrimų į jos apsireiškimų vietas šventoves.

Dr. Matthew Bunson, vieno JAV katalikų universiteto profesorius, paaiškina kuo taip traukia žmones iš Marijos apsireiškimai, kodėl uoliai lankomos apsireiškimų vietos. „Bažnyčios patvirtinti Marijos apsireiškimai tai galingas priminimas, kokį vaidmenį Marija ir šiandien vaidina Bažnyčios gyvenime“. Jos žiniose, kvietime atgailai, pažaduose saugoti ir rūpintis matome mokinystės modelį, ji padeda mums kreipti dėmesį į jos Sūnų, Jėzų Kristų. Per jos apsireiškimus milijonai žmonių buvo patraukti prie Kristaus. (Vatikano radijas)