Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Musninkuose atidengtas paminklas, skirtas Musninkų valsčiaus savanoriams atminti

Musninkuose atidengtas paminklas, skirtas Musninkų valsčiaus savanoriams atminti

Neringa TUŠKEVIČIENĖ, www.krastonaujienos.lt

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Musninkuose (Širvintų raj.) atidengtas paminklas, skirtas Musninkų valsčiaus savanoriams atminti. Metus gamintame paminkle iškaltos 52-iejų savanorių pavardės. Jį kūrė skulptorius Algirdas Kuzma ir architektas Tumas Mazūras, archeologė Birutė Lisauskaitė.        Paminklą nuspręsta statyti toje vietoje, kur anuomet stovėjo  Musninkų bažnyčia. Šalia – varpinė, pastatyta iš senosios bažnyčios medienos. Tikėtina, kad pirmieji savanoriai ginti Tėvynės ėjo būtent nuo bažnyčios, todėl simboliška, kad jų atminimui skirtas paminklas savo vietą rado būtent čia.

Paminklo idėja ir visas organizacinis darbas priklauso Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenei „Spindulys“.  Parašę projektą ir prašę keturiolika tūkstančių eurų paramos, bendruomenė gavo vos du tūkstančius, kurių būtų pakakę Musninkų kapinėse palaidotų savanorių kapams sutvarkyti. Tačiau atkaklaus darbo dėka buvo surinkti pinigai ir pačiam paminklui. Visus paminklo statybos darbus finansavo bendruomenė „Spindulys“. Kaip sako bendruomenės pirmininkas, nieko nebūtų padaryta be žmonių, kurie skyrė pinigų šio paminklo statybai ir savanorių įamžinimui.

Paminklo statybų rėmėjai: Širvintų garbės pilietė, Musninkų krašte gimusi, Amerikos išeivė Marija Bareikaitė – Remienė, Saulius Prielgauskas, Juozas Kalinauskas, Algirdas Didžiokas, Artūras Griškevičius, UAB „Statybinės ir apdailos medžiagos”,  UAB „Fegda”, UAB „Maniga”. Bendruomenės pirmininko A. Rolio žodžiais, prisidėjo begalė žmonių. Kiekvienas – kaip galėjo.

    „Paminklai svarbu gal ne tiems žmonėms, kurie gynė, svarbu mūsų ateities kartoms, kad jie žinotų, koks laikas buvo tada sudėtingas, kaip jie – pirmieji patriotai – ėjo ginti“, – susirinkusiems į šventę pasakojo Alvydas Rolis. Skulptorius Algirdas Kuzma pasakojo, kad pats paminklas gimė Musninkų valsčiuje – tautodailininko Juozo Kalinausko sodyboje.

     Atidengtą paminklą pašventino Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Virgilijus Balnys. Savanorių atminimas buvo pagerbtas kariūnų salvėmis. Į Šventę atvyko LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, Širvintų rajono valdžia, kariūnai, Širvintų jaunieji šauliai. Šią iškilmingą šventę kartu dalyvavo 1918-1920 m. savanorio Domininko Dikčiaus sūnus.

        Visų akivaizdoje jaunieji musninkiečiai davė priesaiką ir tapo Šaulių sąjungos nariais.

Šventės dalyviai čia pat galėjo apžiūrėti kariuomenės technikos ir ginkluotės ekspoziciją, paragauti bendruomenės nario Vacio firminės sriubos, kurios išvirta net šimtas litrų. Susirinkusiems grojo Garbės sargybos kuopa, karinių oro pajėgų orkestras.  Musninkiečius, jų svečius linksmino sunkiojo metalo grupė iš Kauno ,,Thundertale“ (liet. Perkūno sakmė), Musninkų kultūros centro kapela, dainavo Domantas Rolis.

           Varpinėje demonstruotos Jono Lučiūno nuotraukos apie paminklo “gimimą”, savanorių nuotraukos. Visų svečių paprašyta pasirašyti atminimo knygoje.

      Paminkle iškaltos pavardės visų, dalyvavusių kovose už Lietuvos Nepriklausomybę: tiek savanorių, tiek dalyvavusių kovose. Tų kovotojų, kurie gimė Musninkų valsčiuje ar jame atliko karinę tarnybą, gyveno ar gavo žemę, nes buvo savanoriais, ir čia apsigyveno.

http://krastonaujienos.lt/2017/08/musninkuose-atidengtas-paminklas-skirtas-musninku-valsciaus-savanoriams-atminti/

Aldonis Albinas, Petro sūnus Gimė 1900 03 09 Naujasėdžių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Apdovan. Tarnavo 1919 03 02–1921 10 13. 1929 m. gyveno Musninkų vls. Paširvinčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3997, išduotas 1929 11 13.
Aniukštis Juozas, Motiejaus sūnus Gimė 1896 06 20 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 0630–1921 03 24. Puskarininkis. Sav. LKKSK 1939 03 29. 1931 m. gyveno Musninkų vls. Santariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10165, išduotas 1939 04 15.
Barauskas Aleksas, Michalinos sūnus Gimė 1901 Vilniuje. Puskarininkis. Įst. sav. 1919 10 13. Sav. LKKSK 1932 09 02. Byloje yra nuotrauka. Gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Virvyčių k., 12 šaulių būrio šaulys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8703, išduotas 1932 09 30.
Bernotas Vincas, Jono sūnus Gimė 1895 03 12 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Įst. sav. 1919 06 12. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Palypių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3786, išduotas 1929 10 21
Bielskis Juozas, Vlado sūnus Gimė 1900 11 05 Grabaučiznos k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 12–1921 10 29. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Pagojaus k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6562, išduotas 1931 03 26.
Čerekavičius Jonas, Juozo sūnus Gimė 1899 02 04 Eglupių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 15–1921 10 15. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Vebronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5189, išduotas 1930 06 25.
Dambrauskas Jonas, Kazio sūnus Gimė 1901 06 20 Vidarapolio k. Vievio vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1922 10 06. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Paguliankos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5466, išduotas 1930 08 11.
Dikčius Domininkas, Kazio sūnus Gimė 1903 01 11 Kulniškių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 10 15–1921 03 09. 1929 m. gyv. Gelvonų vls. Veivopkos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4505, išduotas 1930 02 15.
Jankūnas Stasys, Miko sūnus Gimė 1899 11 15 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 21–1922 10 24. 1929 m. gyv. Mažeikių mst., tarnavo I policijos nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4190, išduotas 1929 11 21.
Jankūnas Antanas, Jono sūnus Gimė 1900 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1921 10 16. 1932 m. gyv. Musninkų vls. Paširvintos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8753, išduotas 1932 09 30.
Jatkonis Simas, Antano sūnus Gimė 1898 09 19 Naujųjų Dvareliškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 08 30 Musninkų mstl. Musninkų vls. (Širvintų r.). Palaidotas(-a): Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1919 01 22. Dingęs be žinios. Išbrauktas kaip negrįžęs iš fronto. Užmuštas lenkų legionierių prie Musninkų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5649, išduotas 1930 10 10.
Jurkūnas Pranas, Mikalojaus sūnus Gimė 1900 01 09 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1921 10 16. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6189, išduotas 1931 01 22.
Kanys Bronius, Kosto sūnus Gimė 1896 02 04 Toliūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 14. 1931 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Narvidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8358, išduotas 1932 04 30.
Karieta Juozas, Adomo sūnus Gimė 1896 11 01 Vaivadiškių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1954. Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 1247). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 12 08. 1928 m. pasienio policininkas Musninkų vls. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1512, išduotas 1929 02 19.
Kaunas Juozas, Karoliaus sūnus Gimė 1901 01 01 Papartynų k. Šakių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 09 10. Įst.s av. 1919 04 11. 1919 09 08 pateko lenkų nelaisvėn. 1919 09 10–15 metu rastas Neryje užmuštas kareivis, pas jį rastas laiškas „Juozeli…“, palaidotas Čiobiškyje, vėliau iškeltas į Musninkus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7855, išduotas 1932 01 31.
Kelmelis Kazys, Igno sūnus Gimė 1902 03 04 Kapčiamiesčio mstl. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tanavo sav. 1919 03 10–1922 12 17. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Pamušių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7711, išduotas 1931 12 23.
Krivka Bronius, Juozo sūnus Gimė 1900 03 18 Papiernios k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 04 17. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Kietaviškio vls. Žebartonių k. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9332, išduotas 1933 10 31.
Kurauskas Vladas, Stasio sūnus Gimė 1891 Vilniuje. Kilęs iš Ukmergės apskr. Maišiagalos mst. Grandinis. Įst. sav. 1919 01 07. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Kaimynėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3737, išduotas 1929 10 21.
Kurganas Jonas, Mykolo sūnus Gimė 1895 02 09 Novoziorkos k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). (Kurgonas). Tarnavo sav. 1919 02 09–1920 03 24. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Norvidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6843, išduotas 1931 06 17.
Kvietka Simas, Tamošiaus sūnus Gimė 1887 Musninkų mstl. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1920 05 08–1921 06 11. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 341, išduotas 1928 06 09.
Liachtas Girša, Izaoko sūnus Gimė 1901 12 08 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 07 10–1922 04 12. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Norvidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6481, išduotas 1931 03 26.
Marcinkevičius Antanas, Jono sūnus Gimė 1894 01 01 Pamarnakių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 13–1920 08 13. 1931 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Bartkuškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8027, išduotas 1932 02 29.
Meškela Jonas, Malvinos sūnus Gimė 1894 12 06 Papiškių k. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Tarn. sav. 1919 06 19–1921, vėliau partizanu 1 (Širvintų) grupėje, sužeistas. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1929 m. gyv. Kėdainių apsk. ir vls. Tubių k. 1934 m. gyv. Ukmerg. aps. Musninkų vls. Virvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2707, išduotas 1929 05 31
Naidičas Petras, Adomo sūnus Gimė 1895 I p. Krunų k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1922 04 11. Gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Sakalų k. 1931 m. gyv. Kaune. Komisija 1940 05 31 pripažino savanoriu, prot. Nr. 2. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10248, išduotas 1940 06 05.
Naraškevičius Edvardas, Vlado sūnus Gimė 1899 12 29 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 10 31. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7979, išduotas 1932 02 29.
Naraškevičius Juozas,  Motiejaus sūnus Gimė 1900 03 19 Ulšiškių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1921 11 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4245, išduotas 1929 11 21.
Naraškevičius Juozas, Andriaus sūnus Gimė 1900 01 30 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 11 01. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7792, išduotas 1932 01 15.
Noreika Aleksas, Martyno sūnus Gimė 1899 07 11 Stimburių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1921 10 16. 1928 m. gyv. gimtinėje, tarnavo pasienio policijoje, 1929 m. gyv. Kernavėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2821, išduotas 1929 06 26.
Olšauskas Jonas, Liudviko sūnus Gimė 1885 07 03 Musninkų mstl. Musninkų vls. (Širvintų r.). Mirė 1922 11 29. Leitenantas. Tarnavo sav. 1921 12 18 baigė Karo m-klą (4-oji laida). 1922 10 20 paleistas iš kariuomenės dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7415, išduotas 1931 10 10.
Paškauskas Bronius, Miko sūnus Gimė 1902 01 19 Meškučių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1921 09 05. 1930 m. gyv. Musninkų vls. Mantinionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8830, išduotas 1932 10 31.
Paulavičius Ignas, Igno sūnus Gimė 1899 10 03 Lesagūrų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Apdovo. Tarnavo sav. 1919 03 26–1921 10 25. 1930 m. gyv. Musninkų vls. Virvičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3305, išduotas 1930 04 15.
Petrusevičius Kazys, Maurico sūnus Gimė 1896 05 05 Mantagališkių plv. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 03 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6322, išduotas 1931 02 25.
Prielgauskas Stasys, Kosto Rapolo sūnus Gimė 1893 11 29 Jačiūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 27–1920 03 11. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Narvidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4829, išduotas 1930 04 30.
Pupkevičius Adolfas, Simo sūnus Gimė 1890 05 Trapšėnų k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 14–1921 12 01. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Musninkų vls. Narvidiškių k. 1934 m. gyv. Kaune. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8481, išduotas 1932 05 31.
Rakutis Baltrus, Alekso sūnus Gimė 1900 05 06 Kurmelių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 12 09. 1928 m. gyv. Musninkų vls. Poguliankos vns., tarnavo 1 pasienio policijos rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1959, išduotas 1929 03 26.
Ramanauskas Simas, Onos sūnus Gimė 1897 04 03 Pilviškių mstl. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 06. 1932 m. gyv. Ukmergės aps. Musninkų vls. Musninkėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8073, išduotas 1932 03 09.
Rinkevičius Petras, Jurgio sūnus Gimė 1892 05 30 Teklinavos plv. Musninkų vls. (Širvintų r.). Mirė 1920 09 22. Tarnavo sav. 1919 07 24. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7609, išduotas 1931 11 16.
Sipavičius Jonas, Kazio sūnus Gimė 1887 01 20 Smailių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 10 03–1921 01 16. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Pamusių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5864, išduotas 1930 11 11.
Skrockis Vincas, Motiejaus sūnus Gimė 1899 07 01 Viliūnų k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1919 09 20 Čiobiškio bžnk. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 10. Nukautas mūšyje su lenkais prie Čiobiškio tilto. Apdov. prašė brolis Antanas, gyv. Kruonio vls. Basonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5865, išduotas 1930 11 11.
Stuglys Nikodemas, Justino sūnus Gimė 1900 06 25 Stūglių k. Mirė 1922 07 08. motinai Marijonai, gyv. Ukmergės aps. Musninkų vls. Spietiškių vns. (ji mirė 1935 01 09). Tarnavo sav. nuo 1919 05 27. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9484, išduotas 1934 04 30.
Svylas Benediktas, Balio sūnus Gimė 1898 02 08 Žeibiškių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Mirė 1942 Rusijoje, Sibiras. Vyčio Kr. kavalierius. Ats. ltn. Sav. nuo 1919 02 28. 1919–1920 dalyvavo kovose. 1927 išėjo į atsargą, vėliau dirbo policijoje. 1940 atleistas, gyv. Musninkų vls. Viršuliškių dv. 1941 ištremtas LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1287, išduotas 1928 11 31.
Tamošiūnas Stasys, Mato sūnus Gimė 1897 04 20 Užublendžių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 10 27–1922 01 11. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Ukmergės aps. Giedraičių vls. 5 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5306, išduotas 1930 06 25.
Unguraitis Kazys, Konstantino sūnus Gimė 1899 03 03 Kėpštų k. Kidulių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 09 03 Čiobiškio bžnk. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 07. Dingęs be žinios. Pateko į lenkų nelaisvę jiems užpuolus Čiobiškio mst. Apdov. prašė motina Elžbieta, gyv. Kidulių vls. Kėpštų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7741, išduotas 1931 12 23.
Vaitkevičius Edvardas, Kazio sūnus Gimė 1901 01 08 Vaiškonių k. Panoterių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 04 23–1920 04 23. 1928 m. gyv. Musnikų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2262, išduotas 1929 04 24.
Valys Balys, Jurgio sūnus Gimė 1893 11 28 Bebrikių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 09–1920 04 03. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Mantinionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3289, išduotas 1929 07 30
Valiukevičius Liudas, Antano sūnus Gimė 1900 09 14 Dailidžionių k. Širvintų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 06 27–1921 10 17. Buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Musninkų vls. Paširvinčio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7120, išduotas 1931 06 25.
Veikša Kazys, Stasio Gimė 1900 01 02 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1918 12 08–1921 12 04. 1929 m. tarnavo Ukmergės aps. Širvintų vls. pasienio policijos 3 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3425, išduotas 1929 07 31.
Zimkus Povilas, Povilo sūnus Gimė 1896 10 02 Kurmių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 07 31–1921 02 15. 1919 07 31 įstojo į Karo m-klą. 1928 m. gyv. Ukmergės aps. Musnikų vls. Vileikiškių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3470, išduotas 1929 08 21.
Žiupka Kazys, Jurgio Gimė 1896 09 30 Graužiečių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 10–1920 03 30, 1920 11 03–1921 03 08. Dalyv. Klaipėdos sukilime. Apdov. 1 laipsn. Kryž. „Už tėvynę“ (Nr. 353). 1928–1934 prižiūrėtojas kalėjime, vėliau polic. pasienyje Kernavėje. Apdovanojimo liudijimas Nr.4258, išduotas 1929 11 21.

Naujienos iš interneto