Mirė žinomas fotomenininkas Ričardas Šaknys

Mirė žinomas fotomenininkas Ričardas Šaknys

www.lzs.lt

Kaune birželio 29 dieną, eidamas 81 uosius metus mirė žinomas fotomenininkas, LŽS narys Ričardas Šaknys.

„Fotografas, LŽS narys Ričardas Šaknys, visada nuotraukose įamžindavęs kauniečių žurnalistų Spaudos balius, 2022-ųjų gegužės 14-ąją šventėje nebuvo. Tą dieną kolegai sukako 80 metų, bet kartu švęsti negalėjome dėl Ričardo sveikatos. Šiandien jį aplankiau ir visų vardu pasveikinau su jubiliejiniu gimtadieniu, papasakojau apie mūsų šventę, skirtą Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos įkūrimo šimtmečiui. Ričardui Šakniui įdomus ir senjorų klubo MES, kuriam jis priklauso, gyvenimas“, – neseniai sakė LŽS Kauno apskirties skyriaus pirmininkas Vidas Mačiulis.

Ričardas Šaknys gimė 1942 metų gegužės 14 dieną Juodžių kaime, Anykščių rajone.

1960 metais baigė Kauno VIII vidurinę mokyklą. Nors beveik visą laiką gyveno Kaune, ryšių su gimtine nenutraukė. R. Šaknys buvo Kauno anykštėnų sambūrio steigimo iniciatyvinės grupės narys.

Ričardas Šaknys fotografavo nuo 1967 metų, taigi turėjo per 50 metų fotografavimo stažą. Per tą laiką jis tapo aukščiausios kvalifikacinės kategorijos fotografas, dirbantis reportažiniu ir statiniu stiliais.

Kauno radijo gamyklos fotografu jis išdirbo 35 metus. Buvo laikraščio „Banga“, vėliau – „Vakarinio Kauno“, ,,Kauno krašto“, „Mano verslo“, ,,Akistatos“ laikraščių fotokorespondentu.

Aktyviai bendradarbiauja su laikraščiu „XXI amžius“, čia skelbdamas nuotraukas apie Kauno gyvenimą, dvasininkijos veiklą. Yra sukūręs įdomių rašytojų portretų.

Ričardas Šaknys nuo 1989 metų buvo LŽS narys. Aktyviai dalyvaudavo LŽS Kauno apskrities skyriaus ir žurnalistų senjorų klubo MES veikloje.

Daug kartų dalyvavo įvairiose fotografijos parodose Lietuvoje ir užsienyje.

2014 metais buvo apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu.

Lietuvos žurnalistų šeima neteko talentingo ir kūrybingo fotomenininko, gero bičiulio.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.