Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Mirė klebonas mons. Petras Baltuška (1930-2012)

Mirė klebonas mons. Petras Baltuška (1930-2012)

Panevėžio vyskupijos kurija informuoja, jog šeštadienį, 2012 m. spalio 13 d. mirė Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčios altarista ir buvęs Daugailių parapijos klebonas mons. Petras Baltuška.

Petras Baltuška gimė 1930 m. Ramygalos parapijoje. 1950 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Kazimiero Paltaroko 1954 m. rugsėjo 12 d. Kauno katedroje. Kun. Petras Baltuška tarnavo vikaru arba administratoriumi Vyžuonų, Palėvenės, Antašavos, Anykščių, Zarasų parapijose; klebonu arba administratoriumi Daugailių, Baltriškių, Vajasiškio, Antalieptės parapijose. 2006 m. popiežiaus Benedikto XVI paskirtas Jo Šventenybės kapelionu.

Sekmadienį velionis bus pašarvotas Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.

Mons. Petro Baltuškos laidotuvių šv. Mišios vyks spalio 16 d. (antradienį) 12 val. Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Monsinjoras bus Daugailių bažnyčios šventoriuje.

Tegul ilsisi ramybėje!

Naujienos iš interneto