Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Maža Lietuva aplankė Australijos lietuvius

Maža Lietuva aplankė Australijos lietuvius

Sigita NEMEIKAITĖ, Sidnėjus

Lietuvos Nepriklausomybės dieną paminėjo Sidnėjaus lietuviai. 2012 m. vasario 19-ąją Lietuvių klube „Dainava“, įsikūrusiame Bankstown rajone, susirinko ypač daug tautiečių. Erdvus klubas vos sutalpino apie 200 lietuvių bendruomenės narių.

Įprasta, kad į Vasario 16-osios iškilmes pabirę po didžiausią Australijos miestą bei jo apylinkes lietuviai visada renkasi gausiai. Tačiau šįkart jie būrėsi kaip reta aktyviai, nes klube koncertavo svečiai iš Lietuvos – Alytaus dainų ir šokių ansamblis „Dainava“ bei dainininkė Rasa Juzukonytė. Sidnėjuje dzūkai kaip tik užbaigė savo koncertinį turą po Australiją, aplankę Melburne, Adelaidėje, Džilonge ir Australijos sostinėje Kanberoje įsikūrusias lietuvių bendruomenes.

Lietuvos Nepriklausomybės dienos – Vasario 16-osios iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Sidnėjaus Šv. Joachimo bažnyčioje, kurias lietuvių ir anglų kalbomis laikė klebonas Jonas Stankevičius. Į bažnyčią buvo įneštos valstybinė Lietuvos, Sidnėjaus lietuvių sporto klubo „Kovas“ bei skautų tunto „Aušra“ vėliavos. Jaunimas ir vyresnio amžiaus vietos lietuviai prie savo vėliavų ėjo garbės sargybą.

Klebonas, kurį vietos lietuviai vadina tiesiog tėvu Jonu, pateikė išsamią Lietuvos valstybės istorijos apžvalgą nuo Karaliaus Mindaugo laikų iki šių dienų. Tėvas Jonas pabrėžė lietuvių kovas dėl savo laisvės bei Lietuvos valstybingumo sugrąžinimo sovietmečiu.

Vasario 16-oji be galo svarbi kiekvienam lietuviui, o Lietuvos valstybės atkūrimo siekis lietuvių išeiviams Australijoje visada buvo nebaigta byla iki pat 1990-ųjų Kovo 11-osios, paskelbusios laisvą Lietuvą.

Mišiose sakralinės muzikos kūrinių atliko žinoma Lietuvos dainininkė Rasa Jazukonytė, žavėjusi stipriu ir sodriu sopranu. Baigiantis mišioms sugiedotas Lietuvos himnas ir išneštos vėliavos.

Iškilmės toliau buvo tęsiamos Lietuvių klube „Dainava“. Gerokai prieš jų pradžią jau šurmuliavo vis daugiau besirenkančiųjų. Kaip ir visada sekmadieniais klube laukė tikri lietuviški cepelinai, kuriuos su meile verda virtuvės šeimininkė Svetlana, o prie baro dirbančiam Rimui bemat prireikė pagalbininkų. Jų neteko ieškoti, mat klube į talką skuba visi.

Karštą dieną daugelis neatsisakė šalto „Švyturio“ alaus stiklo. Pietaujančių, besigaivinančių gėrimais vis gausėjo, o kur dar prekyba iš Lietuvos atkeliaujančia duona bei konservuotomis uogienėmis, daržovėmis bei šprotais. Lietuviškos duonos kepaliukų beveik pritrūkta. Savo ruožtu svečiai iš Lietuvos siūlė įsigyti ansamblio „Dainava“ įrašų, lietuviškų juostų, kitų suvenyrų. Atrodė, kad klube tądien ūžė tikri lietuviški atlaidai. Juose dalyvavo ne tik vyresniosios, bet ir vidurinės, jaunesniosios bei jauniausios kartos atstovai. Tarp susirinkusiųjų buvo matyti ir jaunimo, kuris pastaraisiais metais labai aktyviai atvyksta iš Lietuvos studijuoti bei dirbti Australijoje.

14 val. tautiečiai suėjo į salę, kurioje sveikinimo žodžius tarė Australijos lietuvių bendruomenės Sidnėjaus apylinkės valdybos pirmininkas Ramutis Zakarevičius. Jis taip pat perskaitė atsiųstus Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės bei Seimo pirmininkės Irenos Degutienės šiltus sveikinimus su Vasario 16-ąja. Jautriai ir nuoširdžiai pasisakė Lietuvos garbės konsulė Ginta Viliūnaitė.

Iš dainų šalies atvykusi „Dainava“ pažėrė spalvingą, įvairią ir nuotaikingą muzikos, dainų, šokių pynę. Sidnėjiškiai lietuviai pasirodymus sutiko karštais plojimais, šypsenomis, susižavėjimo šūksniais. Žinoma, neapsieita be tradicinių „Kepurinės“, „Klumpakojo“ šokių raštų, gerai žinomų respublikinių dainų švenčių Lietuvoje kūrinių, tačiau skambėjo ir mažiau įprastas repertuaras. Dainininkė R.Juzukonytė atliko Lietuvoje publikos labai mėgstamą Balio Dvariono „Žvaigždutę“, kitų dainų, skambėjo ir šiuolaikiškos gerai žinomų kūrinių aranžuotės. Koncertas prabėgo beregint, lyg vienu atsikvėpimu.

Besibaigiant programai „Dainavos“ ansamblio atstovams Ramona Zakarevičienė įteikė dovanų nuo vietos lietuvių, o alytiškiai lietuviškomis juostomis apjuosė R. Zakarevičių, D. Viliūnaitę, nuoširdžiai talkinusį bendruomenės atstovą Kęstutį Protą. „Dainavos“ ansamblio prezidentas Romualdas Ambroževičius atsisveikindamas vylėsi, kad maža Lietuva su šokiais, dainomis aplankė daugelį Australijoje gyvenančių lietuvių. Manoma, kad žaliajame žemyne yra įsikūrę apie 10 tūkst. tautiečių.

Simboliška, kad svečiai ir šeimininkai drauge sudainavo Lietuvoje labai populiarią kompozitoriaus Tomo Leiburo dainą iš televizijos serialo „Giminės“. Lietuva ir giminiškas artumas buvo čia ir dabar, viename įstabiausių pasaulio megapolių Sidnėjuje. Tačiau tolimoje Australijoje pabirusiose lietuviškose bendruomenėse visada artimai jauti Lietuvą.Gal net labiau nei pačioje Lietuvoje.

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Po Vasario 16-ąjai skirtų Mišių Šv. Joachimo bažnyčioje

2. Sidnėjaus skautai įsiamžino bendroje nuotraukoje

3. Lietuviškas kryžius prie Šv. Joachimo bažnyčios

4. Sidnėjaus Lietuvių klube laukė cepelinai

5. Sidnėjaus lietuviai mielai ragauja lietuviško „Švyturio“ alaus. Antras iš kairės: žinomas Australijos lietuvių žurnalistas, buvęs Lietuvos atašė Sidnėjaus olimpiadoje Antanas Laukaitis

6. Parduodami bilietai į Alytaus dainų ir šokių ansamblio „Dainava“ koncertą

7. Australijoje lietuviškas alus geriamas ir tiesiai iš butelių.

8. Iš Lietuvos į Sidnėjų atvykę studijuoti ir dirbti. Iš kairės: Vanda Vintalaitė, Tadas Janilionis ir Lina Gasiūnienė taip pat apsilankė Lietuvių klube

9. Australijos lietuvių bendruomenės Sidnėjaus apylinkės valdybos pirmininkas Ramutis Zakarevičius pasveikino su švente

10. „Dainavos“ šokiai sulaukė didelio pasisekimo

11. Dainininkės R. Jazukonytės balsas pakerėjo Sidnėjaus lietuvius. Pirmoje eilėje pirma iš dešinės: Lietuvos garbės konsulė Ginta Viliūnaitė, antras Australijos lietuvių bendruomenės Sidnėjaus apylinkės valdybos pirmininkas Ramutis Zakarevičius, trečias buvęs Lietuvos garbės konsulas Viktoras Šliteris

12. Aktyvi Sidnėjaus lietuvių bendruomenės narė Nata Liutikas (pirma iš dešinės) klube susitiko su senais pažįstamais, atvykusiais iš JAV

13. Lietuvių klube minint Vasario 16-ąją buvo visiškai ankšta. Centre – aktyvi lietuvių bendruomenės narė Milda Karpavičienė

Voruta. – 2012, kov. 3, nr. 4 (743), p. 1, 9.