Pagrindinis puslapis Sena Voruta Marijos Kruopienės atminimui

Marijos Kruopienės atminimui

Sukanka 85-osios Marijos Kruopienės gimimo metinės. Vasario 5 d. (šeštadienį) 12 val. Šv. Teresės bažnyčioje (prie Aušros Vartų) kun. M. Petravičius už M. Kruopienę laikys šv. Mišias. Po to 14 val. Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje vyks Pelesos švietėjos minėjimas. Dalyvaus Pelesos lietuvių bendruomenės atstovai, Pavalakės ansamblis, mokslininkai, daugelis bendražygių. Bus pristatyta M. Kruopienės knyga „Pelesos Radasta“.
Pelesos gaivintoja Marija Kruopienė (1920-02-02 – 2003-07-29) yra nepaprastai daug nusipelniusi gimtinei ir Lietuvai puoselėdama Pelesos krašto lietuvybę, padėdama atkurti jos bažnyčią ir mokyklą. Nuo 1939 metų ji tvarkė Pelesos parapijos biblioteką, mokytojavo, organizavo prašymus atkurti lietuviškas mokyklas, buvo Lietuvos partizanų ryšininkė ir sėslioji partizanė.
Pusę amžiaus M. Kruopienė buvo neoficiali Lietuvos ambasadorė, kovotoja už Gudijos lietuvių teises. 1958, 1961 metais ir vėliau ji vežė į Maskvą prašymus leisti veikti Pelesos lietuviškai mokyklai ir bažnyčiai, 1963 metais. su T. Ivanausku ir J. Valeika Maskvoje mėgino įteikti 2000 vietinių lietuvių prašymą prijungti Gervėčių ir Pelesos kraštus prie Lietuvos. M. Kruopienei prisistatydavo Lietuvos kraštotyrininkų, turistų, mokslininkų ekspedicijos ir daugelis pas ją gyveno.
1988 metais. M. Kruopienė kalbėjo pirmajame Lietuvos Sąjūdžio suvažiavime. Paminint trečdalio Vilniaus krašto grįžimo Lietuvai 55-ąsias metines už nuopelnus Tėvynei M. Kruopienė apdovanota Gedimino ordino medaliu.