Pagrindinis puslapis Istorija Signatarai „Lietuvybės ir Sąjūdžio šėlsmo per Varėną ir Lietuvą genamas“. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Juozas Dringelis (1935 – 2015)

„Lietuvybės ir Sąjūdžio šėlsmo per Varėną ir Lietuvą genamas“. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Juozas Dringelis (1935 – 2015)

Juozas Dringelis su žmona Valerija Varėnoje 2008 m. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Elena GLAVICKIENĖ ir Laimutė CIBULSKIENĖ, Varėnos viešosios bibliotekos bibliografės, www.voruta.lt

Parengti Kovo 11-osios Akto signataro Juozo Dringelio  veiklą pristatančią edukacinę programą (skaidres, bibliografiją, straipsnių kopijas) mus paskatino Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyriausiosios specialistės Gražinos Lamanauskienės el-laiškas, gautas praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Jame buvo prašoma parašyti apie tai, ar biblioteka vykdo ar vykdys veiklą, susijusią su Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarais. Mūsų parengtos  edukacinės programos  tikslas – papasakoti apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Juozo Dringelio kelią į 1990 m. Kovo 11-ąją, prisiminti, kas, jo nuomone, buvo reikšmingiausia mūsų tautos ir valstybės gyvenime per  nepriklausomybės metus, kokią mūsų valstybę jis įsivaizdavo.  Edukacinėje programoje nurodoma,  kokiais šaltiniais remiantis parengtas šis darbas,  pateikiama  J. Dringelio biografija  (kur gimė, mokėsi ir dirbo), supažindinama su signataro kraštotyrine veikla.

Kalba V. Dringelienė, sėdi E. Drobelis

Darbe didžiausias dėmesys skirtas J. Dringelio dalyvavimui  Sąjūdžio veikloje, 1990 m.  vykusiuose Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rinkimuose, paaiškinama kas paskatino jį balotiruotis į Aukščiausiąją Tarybą (Atkuriamąjį Seimą). Aptariamos 1992 – 1996 ir  1996-2000 metų Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos, veikla po Seimo. Nemažas dėmesys skirtas J. Dringelio  pomėgiams ir šeimai, parodytas jo kaip tėvo, vyro, senelio vaidmuo.

Programą pristato L. Cibulskienė, šalia sėdi E. Glavickienė

Programoje pateikiama informacija  apie  J. Dringelio laidotuves, jo atminimo pagerbimą Seimo plenariniame posėdyje bei  J. Dringelio atminimo įamžinimą.  Signataro J. Dringelio gimimo 80-ties metų sukaktis buvo paminėta   Seime,  Seimo pirmųjų rūmų fojė buvo parengta J. Dringelio nuotraukų iš asmeninio ir visuomeninio gyvenimo paroda.  2016 m. birželio 23 d. iškilus kraštietis Juozas Dringelis buvo prisimintas Varėnoje.  Ant Vytauto gatvėje, 40-ojo daugiabučio namo ( nuo gatvės pusės), kuriame ilgą laiką gyveno Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Juozas Dringelis,  buvo iškilmingai atidengta memorialinė lenta. Varėnos viešosios bibliotekos kolektyvas taip pat prisimena Juozą Dringelį – skaitytoją ir bibliotekoje vykusių renginių dalyvį. Kraštotyros skyriuje parengtas segtuvas „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Juozas Dringelis (1935-2015) spaudoje“, kuriame pateikiami J. Dringelio bei apie jį patį straipsnių, skelbtų spaudoje,  kopijos. Taip pat sudaryta bibliografija, supažindinanti su J. Dringelio biografija, jo straipsniais bei literatūra apie jį. Varėnos krašto šviesuolio  J. Dringelio biografija pateikta ir bibliotekos paskelbtoje iniciatyvoje  „Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką“.

Signataro Juozo Dringelio veiklą pristatančią edukacinę programą parengė Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos Laimutė Cibulskienė ir Elena Glavickienė. Jos šį darbą kovo 7 d. pristatė kaimo bibliotekininkėms.  Pristatyme dalyvavo ir atsiminimais dalijosi J. Dringelio žmona Valerija Dringelienė bei buvęs Varėnos sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, gamtininkas Eugenijus Drobelis. V. Dringelienė papasakojo apie savo vyro šeimą, judviejų pažintį ir laimingą šeiminį gyvenimą. Daug dėmesio skyrė J. Dringelio politinei veiklai, išreiškė padėką Vydenių krašto žmonėms už palaikymą rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą metu.

Kalba. V. Dringelienė, sėdi E. Drobelis , programą pristato E. Glavickienė ir L. Cibulskienė

E.Drobelis prisiminė pažintį su J. Dringeliu, akcentavo , jo didelę patirtį organizaciniame darbe, sakė, kad ten jis buvo nepamainomas. Baigdamas savo pasakojimą E. Drobelis dėkojo Juozui Dringeliui už iškovotą Lietuvos nepriklausomybę.

  Mes manome, kad  savo krašto istorijos žinojimas yra tiek pat svarbus, kiek visos valstybės raidos supratimas.  Privalome atminti tuos žmones, kurie mums priartino laisvės dienas, nusilenkti jų garbingai veiklai. Vienas iš tų žmonių ir yra Juozas Dringelis, vienintelis varėniškis Kovo 11-osios Akto signataras.

Varėnos viešosios bibliotekos nuotraukos.

Naujienos iš interneto