Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimas

Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimas

Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimas

www.voruta.lt

Vyriausybė patvirtino Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo 2019–2020 metais planą.

Plane numatytais visoje Lietuvoje vyksiančiais kultūriniais, edukaciniais, įamžinimo, pilietiškumą skatinančiais renginiais ir veiklomis, konferencijomis ir leidyba bus pažymimas svarbus Lietuvos valstybės atkūrimo įvykis – 1920 m. balandžio 14–15 dienomis visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose išrinktas Lietuvos Respublikos Steigiamasis Seimas – pirmasis moderniųjų laikų Lietuvos parlamentas, gegužės 15 dieną susirinkęs į pirmąjį posėdį.

Vykdant Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo planą, bus surengtos virtualios parodos „Steigiamajam Seimui – 100 metų“, „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Steigiamojo Seimo narė, Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio pirmininkė“, organizuojama paroda Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune apie Steigiamąjį Seimą, parengta kilnojamoji paroda „Valstybė tampa Respublika: nuo Vasario 16-osios iki Gegužės 15-osios“. Taip pat bus rengiamos kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai renginiai vaikams ir jaunimui, viktorina, teminė ekskursija apie Steigiamojo Seimo narius. Numatyta organizuoti jaunimo sambūrį „Ten, kur dirbo Lietuvos Respublikos Seimai (1920–1927 m.), pilietinę akciją „Paimsime arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“, kitas veiklas ir renginius, skirtus Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui.

Vykdant minėjimo planą, bus rengiamos mokslinės konferencijos, minėjimai, vykdoma tiriamoji veikla. Numatoma surengti tarptautinę konferenciją Seime „Parlamentarizmo raidos Rytų ir Vidurio Europos 100-mečio perspektyva: sėkmės ir nesėkmės, laukiantys iššūkiai“, parlamento šimtmečiui skirtą renginių-diskusijų ciklą, parengti ir išleisti šiai datai skirtus leidinius. Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti bus vykdomos viešinimo veiklos, įgyvendinami kiti projektai.

Kultūros ministerijos kartu su kitomis institucijomis bei organizacijomis parengtą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo 2019–2020 metais planą įgyvendins Seimo kanceliarija, ministerijos, šalies savivaldybės, valstybiniai ir regioniniai archyvai, bibliotekos, muziejai, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, mokslo ir mokymo įstaigos, asociacijos, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Seimas 2020-uosius yra paskelbęs Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais. Priimdamas tokį sprendimą Seimas pabrėžė, kad 1920 m. gegužės 15 d. susirinkęs Steigiamasis Seimas proklamavo Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir visų Lietuvos piliečių vardu aprobavo ir įtvirtino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, paskelbdamas Lietuvą demokratine respublika.