Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Sąjūdis kviečia kurti 1941 m. Birželio sukilimo dienos plakatą

Lietuvos Sąjūdis kviečia kurti 1941 m. Birželio sukilimo dienos plakatą

Lietuvos Sąjūdis kviečia kurti 1941 m. Birželio sukilimo dienos plakatą

Sukilėliai tanketėje (Kaunas, 1941 06 25)© Barschdorff. Vokietijos federalinis archyvas Koblenze

www.voruta.lt

Lietuvos Sąjūdis, siekdamas paminėti Lietuvos kovotojų prieš okupaciją 1941 birželio 22 – 28 d. sukilimo sukaktį ir kovą už Nepriklausomybę, kurią po nacių-sovietų suokalbio buvome praradę, reikšdamas pagarbą sukilimo dalyviams, kovojusiems su tironija, sovietiniu ir nacistiniu teroru, atkreipdamas dėmesį į 2011 m. birželio 14 d. Seimo rezoliuciją „Dėl du šimtmečius vykusių kovų už laisvę“ kovotojams prieš nacių ir sovietų terorą, organizuoja atminimo konkursą ir rengiasi išleisti atmintinai datai skirtą plakatą.

Siekiant plačiau įtraukti jaunimą į istorinės atminties puoselėjimą, konkurso geriausi darbai bus įvertinti piniginėmis premijomis. Numatomos premijos: pirma vieta 700 eur, antra vieta – 200 eur, trečia, ketvirta vietos – 100 eur.

Plakatų maketus kviečiame siųsti iki birželio 15 d. imtinai – lietsajudis@gmail.com