Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius pristato videofilmą „Lietuvos partizano Antano Lukšos gyvenimo credo: LAIKOM FRONTĄ“

K V I E T I M A S

 

Vasario 29 d. (pirmadienį) 16.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19) Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius pristato videofilmą  „Lietuvos partizano Antano Lukšos gyvenimo credo: LAIKOM FRONTĄ“. Filmo trukmė 120 min. (po pirmos dalies numatyta pertrauka 10 min.)

  

Šis dokumentinis filmas – Lietuvos partizano  Antano Lukšos-Arūno  ir MGB agento Juozo Markulio-Erelio gyvenimo paralelės. Dokumentiniame filme analizuojami skausmingu Lietuvos pasipriešinimo laikotarpiu skirtingose ideologinėse pusėse veikusių dviejų žmonių likimai.

 

1947 m. sausio 18 d. Juozo Markulio-Erelio organizuotas partizanų apygardų vadų suvažiavimas, per kurį pagal MGB planą reikėjo surinkti ir sunaikinti Lietuvos laisvės kovotojų organizacinę  vadovybę bei nuslopinti pasipriešinimo sąjūdį. Tauro apygardos partizanų grupei laiku demaskavus Juozo Markulio-Erelio išdavystę, operatyviai pakeista numatyta suvažiavimo data ir vieta.

 

LKRKA Kauno skyrius