Pagrindinis puslapis Lietuva Lietuvos centriniam valstybės archyvui perduota Romo Sakadolskio originalių garso dokumentų kolekcija

Lietuvos centriniam valstybės archyvui perduota Romo Sakadolskio originalių garso dokumentų kolekcija

Lietuvos centriniam valstybės archyvui perduota Romo Sakadolskio originalių garso dokumentų kolekcija

Delfinos Mickytės nuotr.

www.voruta.lt

2020 metų liepos mėnesio 30 dieną Emilija Sakadolskienė Lietuvos centriniam valstybės archyvui (LCVA) perdavė savo vyro žurnalisto Romo Sakadolskio originalių garso dokumentų kolekciją.

„Tai yra tikras lobis Lietuvai. Jis priklauso Lietuvai ir labai džiaugiuosi, kad įrašai pagaliau pasieks mūsų šalį“, – duodamas interviu žurnalistei E. Digrytei 2007 metais apie Lietuvai perduodamas garso juostas kalbėjo ilgametis „Amerikos balso“ bendradarbis Romas Sakadolskis. Šie R. Sakadolskio žodžiai puikiai apibūdina ne tik tuomet LCVA gautą garso dokumentų kolekciją, bet ir dabartinę, jau žmonos Emilijos Sakadolskienės perduotą, garso juostose užfiksuotą vertingą istorinę medžiagą.

Po žurnalisto mirties perduotose garso juostose – įrašai nuo dvidešimtojo amžiaus aštuntojo dešimtmečio iki dvidešimt pirmojo amžiaus pirmojo dešimtmečio. Garso įrašuose užfiksuotos itin įvairios temos – JAV ir Lietuvos visuomenės veikėjų, politikų, mokslininkų, menininkų, dvasininkų pasisakymai, sporto aktualijų aptarimas, religinių iškilmių akimirkos, organizacijos „Santara-Šviesa“ suvažiavimų paskaitos ir kt. Galima išgirsti poetų Tomo Venclovos, Algimanto Baltakio, literatūros kritiko Vytauto Kubiliaus, politologo Tomo Remeikio, diplomato Stasio Lozoraičio, dvasininko Kazimiero Vasiliausko ir daugelio kitų Lietuvos istorijai reikšmingų asmenų balsus. Taip pat garso juostose įrašyti Atgimimo laikotarpio liudijimai – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių Vytauto Landsbergio, Romualdo Ozolo, Zigmo Vaišvilos pasisakymai. Gvildenamos sudėtingos ir visam pasauliui svarbios temos, tarp kurių – holokaustas, tragiškas žydų tautos likimas.

Tarp gautų juostų – anksčiau neperduoti „Amerikos balso“ įrašai. Šie įrašai papildys LCVA jau saugomą gausią kolekciją.
Gautos garso juostos šiemet bus pradedamos skaitmeninti. Garso įrašus su turinio aprašais bus galima rasti Lietuvos centrinio valstybės archyvo Garso ir videodokumentų duomenų bazėje, prieinamoje visose archyvo skaityklose.

archyvai.lt inform.