Lietuvos archyvų atstovai tęsia veiklą Argentinoje

Lietuvos archyvų atstovai tęsia veiklą Argentinoje

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Fotodokumentų skyriaus vedėja Simona Juzėnienė ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vyr. specialistas Darius Bujokas toliau darbuojasi Esquel mieste įkurtame „Olgbrun“ muziejuje. Per kiek daugiau nei savaitę į skaitmeninį formatą perkeltos šešių iš dešimties muziejuje saugomų albumų fotografijos.

Dviejuose iš jų – Bruno Lukoševičiaus tėvų albume ir Argentinos lietuvių visuomenės veikėjų Prano ir Onos Ožinskų albume – esančios fotografijos jau ir aprašytos. Aprašus fotografijoms sukurti padėjo muziejaus įkūrėja Olga Ipolitas Lukoševičienė, kuri mielai dalijasi savo prisiminimais ir žiniomis. Vyresniesiems Lukoševičiams priklausiusiame albume įamžintas Suvalkijos kraštas ir šio krašto gyventojai 20 a. 2–3 deš. Ožinskų albume įamžinta Argentinos lietuvių kelionė į Lietuvą ir kitus Europos miestus 1969 metais. Skaitmeninamos ir pavienės fotografijos – talkinant advokatui, teisės daktarui, vertėjui Mario Kalainiui, visos nuotraukos, eksponuojamos ant muziejaus sienų, buvo nukabintos ir perfotografuotos. Į skaitmeninį formatą perkelta daugiau nei 500 redakcijos „Balsas“ fotografijų. Didžiosios dalies šių fotografijų autorius – Pranas Ožinskas.

Savo archyvinę veiklą Lietuvos atstovai derina su visuomenine veikla – organizuojama daug susitikimų su Esquel miesto muziejininkais, politikais, kitų tautinių bendruomenių atstovais. Kartu su muziejaus įkūrėja Olga Lukoševičiene, jos sūnumi Luciano ir su Mario Kalainiu Lietuvos archyvarai dalyvavo renginyje, skirtame Berlyno sienos griūties 33-osioms metinėms paminėti, taip pat susitiko su Esquel miesto meru Sergio Ongarato, kultūros sekretoriumi Damian Duflos, turizmo sekretoriumi Guillermo Piave, miesto kultūros centro koordinatoriumi Nestor Tejeta. Šio susitikimo metu buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo gairės. Oficialūs miesto valdžios atstovai išreiškė itin didelį palaikymą Olgos Lukoševičienės vykdomai veiklai, akcentuodami muziejaus svarbą turizmui. Esquel miesto istorijos muziejaus, kuriame Lietuvos archyvarai taip pat turėjo progą apsilankyti,  direktorė Maria Saez su dideliu entuziazmu palaikė nuotolinės paskaitos, per kurią būtų galima pasidalyti patirtimi, idėją. Lankydamiesi Esquel turizmo ir kultūros centruose Lietuvos archyvarai atkreipė dėmesį į tai, jog čia, kaip ir visame Esquel mieste, gausu lietuviškų eksponatų, nuorodų į Esquel muziejų.

Itin simbolinis lietuvių nuveiktas darbas – Lietuvos Respublikos aikštėje, prie vieno iš muziejaus įkūrėjų Bruno Lukoševičiaus pagamintos lentos, pasodintos rožės. Lietuviams tai buvo puiki proga pagerbti ne tik Lietuvos vardą, bet ir neseniai anapilin iškeliavusio lietuvybės puoselėtojo Bruno Lukoševičiaus atminimą.

archyvai.lt inf.

Komentarų sekcija uždaryta.

Naujienos iš interneto