Lietuvių ir žydų skautai: tiltus tiesia visuomenininkai

Lietuvių ir žydų skautai: tiltus tiesia visuomenininkai

Vilkaviškio žydų skautai tarpukaryje. Autorystė – Beit Hatfutsot I The Museum of the Jewish People

Visuomenėje tebevykstant diskusijoms apie lietuvių ir žydų santykius, bendradarbiavimo tiltus tarp tautų tiesia visuomenininkai. Lietuvos skautai iniciavo Lietuvos žydų skautų atsikūrimą, o kas penkerius metus organizuojamose mūsų šalies skautus vienijančiose Tautinėse stovyklose vis dažniau galima išvysti skautų delegacijų iš Izraelio.

 

“Sumanymas atkurti Lietuvos žydų skautus ir pratęsti tarpukaryje prasidėjusią Lietuvos žydų skautų istoriją kilo dar 2016 m. einant savanoriškas Tautinių bendrijų koordinatoriaus pareigas Lietuvos skautijoje. Sudominus šia idėja Lietuvos žydų bendruomenės atstovus, su bendraminčiais pradėjome ieškoti galimybių, kaip tapti skautais galėtume paskatinti mūsų bendrapiliečius žydų jaunuolius“, – Lietuvos žydų skautų atsikūrimo pradžią prisimena Lietuvos skautijos Tarybos narys, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojas Vytautas Beniušis.

Lietuvos skautijos Kernavės tunto stovykla „30 laipsnių“, Lietuvos žydų skautai joje turėjo savo pastovyklę, 2019 m. Vytauto Beniušio nuotr.

Žydų jaunimui sueigas vedęs ir keletą stovyklų Lietuvos žydų jaunuoliams padėjęs suorganizuoti Audrius Vainonis sako, kad Lietuvos žydų istorija domisi jau seniai, todėl nusprendė aktyviai įsitraukti atkuriant tarpukaryje veikusį Lietuvos žydų skautų judėjimą.

„2018 m. rugpjūtį įvyko pirmoji atsikuriančių Lietuvos žydų skautų stovykla ,,Šabas miške“. Prie šios stovyklos organizavimo prisidėjo ne tik Lietuvos skautija, Lietuvos žydų bendruomenė, bet ir Prancūzijos žydų skautai. Nuo to laiko vasaromis vyksta stovyklos, kuriose jau dalyvauja po nemažą būrį Lietuvos žydų skautų. Džiaugiamės, kad 1918 m. ir 2023 m. Lietuvoje vykusiose Tautinėse stovyklose bei 2022 m. mūsų šalyje vykusioje Baltijos šalių skautų stovykloje dalyvavo ir dešimtys mūsų brolių ir sesių iš Izraelio. „Istorija tęsiasi“, kaip rašoma ant Lietuvos žydų skautų marškinėlių“, – priduria A.Vainonis.

Lietuvos skautijos Kernavės tunto stovykla „Broli, žiūrėk“, Lietuvos žydų skautai joje turėjo savo pastovyklę, 2020 m. Vytauto Beniušio nuotr.

„Kaip skautą mane užaugino Lietuvos skautijos vadovai. Džiaugiuosi, kad įgijęs reikiamos patirties nuo pernai rudens pats galiu vesti sueigas Lietuvos žydų bendruomenės jaunuoliams. Sueigas lankantys vaikai ne tik turi progą susipažinti su skautų ideologija, žydų kultūra ir Lietuvos istorija, bet ir dalyvauja žygiuose, išvykose ir stovyklose Vilniaus ir Panevėžio kraštuose. Tokiu būdu žydų ir lietuvių jaunuoliai geriau vieni kitus pažįsta“, – pasakoja Lietuvos skautijai priklausančių Lietuvos žydų skautų vadovas skautas vytis Michail Adomas Kofman.

Alkas Paltarokas, VšĮ Strateginių iniciatyvų centras vadovas, pabrėžia, kad lietuvius ir žydus vienija ilgametė bendra istorija, Lietuvos žydai ilgus amžius buvo ir tebėra neatskiriama Lietuvos visuomenės dalimi, todėl tikina, kad abi tautos turi ieškoti to, kas jungia, o ne to, kas skiria. „Terorizmą remiančia valstybe pripažintai Rusijai vykdant karą prieš Ukrainą, ilgus metus remiant teroristinę organizaciją „Hamas“, organizuojančią nekaltų Izraelio civilių žudymą, Lietuvai kaip niekad svarbu remti žydų tautą, Izraelį. Tik veikdami išvien galime pasipriešinti blogiui“, – sako skautas vytis A. Paltarokas.

Lietuvos skautijos Vilniaus Vingio tunto stovykla „Paskutinieji valdovai“, Lietuvos žydų skautai joje turėjo savo pastovyklę, 2021 m. Audriaus Vainonio nuotr.

Istoriko Giedriaus Globio duomenimis, žydai tarpukario Lietuvoje sudarė apie 7 proc. gyventojų. Tarpukario Lietuvoje jie veikė dviejose organizacijose – Hašomer-Hacair ir Berit Trumpeldor. Pasak jo, nors tarpukaryje lietuvių ir žydų skautų bendradarbiavimo pavyzdiniu nepavadintume, džiugina, kad XXI a. abiejų tautų jaunimo bendradarbiavimas pasiekė naują lygmenį.

„Istorija yra tam, kad iš jos mokytumėmės. Džiaugiuosi, kad XXI a. abiejų tautų santykiai, padedant visuomenininkams, išgyvena renesansą ir lietuvių bei žydų jaunimas kartu stovyklaudami gali mokytis vieni iš kitų, toliau tiesti bendradarbiavimo tiltus“, – sako skautas vytis G.Globys.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto