Pagrindinis puslapis Lietuva Lietuva ir Šveicarija šiais metais skaičiuoja diplomatinių santykių šimtmetį

Lietuva ir Šveicarija šiais metais skaičiuoja diplomatinių santykių šimtmetį

Lietuva ir Šveicarija šiais metais skaičiuoja diplomatinių santykių šimtmetį

Grupė Lietuvos diplomatų Friburge. Iš kairės: 1 – Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis, 2 – Lietuvos finansų įgaliotinis JAV Jonas Julius Bielskis, 3 – šalpos komiteto „Lituania“ vadovas Antanas Steponaitis, 4 – pirmasis Lietuvos įgaliotasis atstovas Šveicarijoje Vladas Daumantas.Šveicarija, [1921 m.]. Lorson & Fils nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-42359.

www.voruta.lt

Lietuvos centrinis valstybės archyvas parengė virtualią dokumentų parodą „Lietuvos ir Šveicarijos diplomatiniams santykiams – 100 metų“, kurioje archyve saugomais dokumentais yra iliustruojama abiejų šalių bendradarbiavimo ir draugystės istorija.

Lietuva ir Šveicarija šiais metais skaičiuoja diplomatinių santykių šimtmetį. Tarpukariu, dar 1921 metais, užmegzti ryšiai, sustiprinę abipusį bendradarbiavimą, su pertraukomis tęsėsi visą likusį amžių. Simboliška, kad 1991 metais – praėjus nuo pirmojo oficialaus santykių užmezgimo lygiai 70-čiai metų ir Lietuvai vėl siekiant įtvirtinti nepriklausomos valstybės statusą pasaulyje – glaudūs tarpvalstybiniai ryšiai buvo atnaujinti su entuziazmu ir dar didesniais užmojais ateičiai.

Parodos kuratoriai pasakoja, kad didžiąją parodos dalį sudaro rašytiniai dokumentai: įsakymai dėl Lietuvos atstovybės steigimo ir atstovų skyrimo Šveicarijoje, raštai, Lietuvos atstovų Šveicarijoje laiškai, dvišalės sutartys, posėdžių protokolų ištraukos, telegramos. Parodoje eksponuojami rašytiniai dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos ministrų kabineto, Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos pasiuntinybės Londone, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio fonduose. Parodoje eksponuojami ir fotodokumentai. Daugiausiai tai Lietuvos ir Šveicarijos diplomatų, aktyvių visuomenės veikėjų fotografijos: portretai, žmonių grupinės ir švenčių nuotraukos. Taip pat virtualioje parodoje pristatomi vaizdo ir garso dokumentai. Vaizdo įrašuose užfiksuoti Lietuvos diplomatai, veikę Šveicarijoje Antrojo pasaulinio karo metais. Garso dokumentas – tai radijo stoties „Amerikos balsas“ įrašo ištrauka, kurioje Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis kalba apie Lietuvos ir Šveicarijos diplomatinių santykių atnaujinimą 1991 metais.

Tikimasi, kad parodoje pateikti archyviniai dokumentai turiningai iliustruos Lietuvos ir Šveicarijos diplomatinius santykius, atskleis per šimtmetį sukauptą šalių bendradarbiavimo patirtį.

Kviečiame apžiūrėti parodą.