Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Kun. Kazimierui Dobrovolskiui – 103 metai!

Kun. Kazimierui Dobrovolskiui – 103 metai!

Antradienį, 2014 m. gruodžio 16 d., Romoje gyvenančiam buvusiam Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos vicerektoriui prel. Kazimierui Dobrovolskiui sukako 103 metai.

Kazimieras Dobrovolskis gimė 1911 m. gruodžio 16 d. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1936 m. birželio 11 d. priėmė kunigo šventimus. 1944 m. kartu su daugeliu lietuvių, tarp jų ir dešimtimis kunigų bei seminaristų, pasitraukė į Vokietiją. Po karo atvyko į Romą studijuoti kanonų teisės. 1950 m. buvo paskirtas tuo metu dar neseniai susikūrusios Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos antruoju vicerektoriumi ir Kolegijos ūkio netoli Romos valdytoju.

Netoli Romos, Villa Adriana kaime, netoli imperatorius Adriano rūmų griuvėsių, kitos turistinės įžymybės – Tivolio miestelio papėdėje, Lietuvių kolegija buvo įsigijusi ūkį su maždaug 10 ha žemės, kad turėtų maisto produktų savo studentams. Vasaros mėnesiais ūkis taip pat virsdavo studentų atostogų vieta. Šiam ūkiui prel. Kazimieras Dobrovolskis vadovavo 46 metus.

Šimtą ketvirtuosius gyvenimo metus pradėjęs kunigas jaučiasi neblogai, nors slegianti amžiaus našta jau neleidžia jam laisvai bendrauti. Prieš keletą metų, kai prelatas dar buvo žvalesnis, įrašėme šį jo trumpą lakonišką liudijimą apie savo kunigystės kelią:

RealAudioMP3 

(Vatikano radijas)

Nuotraukos iš Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos archyvo. 100-ojo kun. K. Dobrovolskio gimtadienio akimirkos.

Naujienos iš interneto