Kresų muziejus Seinuose arba nutylėta didinga Lietuvos praeitis

Kresų muziejus Seinuose arba nutylėta didinga Lietuvos praeitis

Buvusi Seinų kunigų seminarija

www.punskas.pl

Seinų apskrities viršininko pavaduotojo Antano Baudžio komentaras.

Gegužės 12 dieną buvusiose Seinų kunigų seminarijos patalpose atidarytas Kresų muziejus. Pasak šio muziejaus kūrėjų, „kresai“ – tai lenkų žemės, kurios po padalijimų negrįžo į Lenkijos sudėtį.

Niekaip negalima paaiškinti, kodėl šis muziejus įsteigtas būtent čia, tokioje svarbioje Lietuvai ir lietuviams vietoje. Ne vienas lietuvis pasijuto gavęs dar vieną antausį.

Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys

Pastate 1826–1919 m. veikusi Seinų kunigų seminarija atliko svarbų vaidmenį lietuvių tautiniam atgimimui. Joje mokėsi daug būsimų lietuvių rašytojų, knygnešių, kunigų, politikų, visuomenininkų: V. Kudirka, V. Mykolaitis-Putinas, M. Krupavičius, Pr. Būčys, A. Tatarė, M. Brundza, M. Sidaravičius, J. Totoraitis, M. Gustaitis, A. Šmulkštys ir kt. Čia vyko lietuvių tautinis gyvenimas, veikė slapti klierikų būreliai, lietuvių klierikų draugija. Seminarija buvo svarbus knygnešystės centras.

Kaip buvo galima tikėtis, Kresų muziejuje pritrūko vietos Seinų aukso amžiui atminti, o jo ekspozicijose nutylėta Lietuvos atgimimo didžiavyrių veikla.

Poezijos pavasaris Lietuviškoje menėje

Neaišku, kas bus toliau su Lietuviška mene, kuri buvo suremontuota Lietuvos lėšomis. Joje buvo surengtos kelios parodos, vyko Poezijos pavasario skaitymai.

Menėje planuota įrengti nuolatinę ekspoziciją, skirtą seminarijos auklėtinių ir nepriklausomos Lietuvos kūrėjų atminimui, rengti seminarus, susitikimus, pamokas, rodyti filmus, skaityti poeziją.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.