Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą“

Konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą“

www.voruta.lt

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų šeimos nuo seniausių laikų svariai prisidėjo prie mūsų šalies gerovės kūrimo. Buvo steigiamos ir funduojamos mokyklos, remiama lietuviška spauda, statomos bažnyčios ir vienuolynai, o Carinės Rusijos okupacijos metais jų dvarai tapo susibūrimo vietomis to meto inteligentijai. Nemažai šių kilmingų šeimų narių tapo ir vienais pagrindinių Lietuvos Valstybės atkūrimo architektų bei iškilių Tarpukario Lietuvos visuomenės, mokslo, verslo bei politikos veikėjų.

Atsikūrusi LDK Ponų taryba, kuri apjungia būrį LDK paveldu besirūpinančių kitų organizacijų, bei VšĮ Raudondvario dvaras organizuoja konferenciją „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą“, kuri yra skirta paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį ir Lietuvos bajorų draugijos 90 metų įkūrimo sukaktį.

Konferencija įvyks 2018 m. vasario 25 d. Raudondvario pilies Didžiojoje salėje (Pilies g. 1, Raudondvaris, Kauno r.). Konferencijoje pranešimus skaitys ir apie kilmingųjų šeimų dalyvavimą kuriant Lietuvos valstybę diskutuos žinomi Lietuvos savo sričių ekspertai.

Eimantas Gudas iš Lietuvos istorijos instituto aptars LDK valdovų ir aukštosios aristokratijos vedybinius ryšius su kitų Europos monarchijų atstovais bei kokią reikšmę tai turėjo tuo metu ir dabar. Prof. Valdas Rakutis iš Lietuvos Gen. J. Žemaičio karo akademijos pasidalins įžvalgomis apie Lietuvos kilmingųjų situaciją Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo pabaigoje. Prof. Arvydas Palevičius iš Kauno technologijos universiteto detaliau pristatys vienos Lietuvos kilmingųjų šeimos istoriją, kurios nariai tikrai buvo aktyvūs Lietuvos Tarpukario Lietuvos veikėjai. Vienas šios giminės atstovų Bronius Sipavičius 1923-1926 m. buvo net Sveikatos departamento direktoriumi, kas tuo metu prilygo Sveikatos apsaugos ministro pozicijai. Dr. Astos Lignugarienės iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pranešimas bus skirtas konferencijos dalyvius supažindinti su iškiliu Tarpukario gydytoju, Lietuvos universiteto profesoriumi ir mūsų šalies dermatovenerologijos „tėvu“ prof. Jurgiu Karuža, kuriam 1908 m. Italijos Karalius Viktoras Emanuelis III suteikė Šventųjų Mauricijaus ir Lozoriaus ordino riterio titulą.

Konferencija bus apibendrinant pristatant Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekano prof. Rimvydo Petrausko knygos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politika ir visuomenė vėlyvaisiais viduramžiais“ pristatymu ir bendra diskusija apie LDK kilmingųjų palikuonių vaidmenį pradedant Lietuvos valstybingumo antrąjį šimtmetį.