Kodėl svarbu užtikrinti tinkamą pavojingų krovinių gabenimą?

Kodėl svarbu užtikrinti tinkamą pavojingų krovinių gabenimą?

Pavojingi kroviniai – tai medžiagos ir daiktai, kurie dėl savo prigimtinių savybių kelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, aplinkos būklei, pastatų, statinių, įrenginių ir kitų materialių objektų saugai. Tai: kuras, rūgštys, pesticidai, dažai, aerozoliai, gesintuvai, tirpikliai, klijai, vaistai, ličio baterijos ir kt.

Iš esmės tai, kad jie kelia grėsmę, nereiškia, kad ši grėsmė būtinai išsipildys: tik sutapus tam tikriems veiksniams, tokių medžiagų gabenimas, taip pat pakrovimas / iškrovimas gali sukelti sprogimą, gaisrą, mirtį. žmonių ir gyvūnų, radioaktyvių ar infekcijų, toksinių pažeidimų, aplinkos taršos, techninių prietaisų, transporto priemonių, pastatų, konstrukcijų ir kt.

Siekiant, kad šie veiksniai nesutaptų ir būtų išvengta galimos žalos, pavojingi kroviniai gabenami pagal griežtas taisykles, laikantis visų reikiamų priemonių ir sąlygų, kurias užtikrina logistikos įmonė.

Pavojingi ir kenksmingi kroviniai skirstomi į devynias klases

Pradinis taškas nustatant, ar jūsų gaminys yra pavojingas, yra gauti iš gamintojo medžiagų saugos duomenų lapą ir patikrinti pristatymo informaciją. Tai suteiks jums vertingos informacijos apie riziką, susijusią su gaminių, kuriuos ketinate gabenti, tvarkymas.

Pavojingi ir kenksmingi kroviniai skirstomi į devynias klases pagal skirtingus rizikos tipus.

1 klasė: Sprogmenys

2 klasė: Dujos

3 klasė: Degūs skysčiai

4 klasė: Degios kietosios medžiagos

5 klasė: Oksidatoriai ir organiniai peroksidai

6 klasė: Toksiškos ir infekcinės medžiagos

7 klasė: Radioaktyviosios medžiagos

8 klasė: Ėsdinančios medžiagos

9 klasė: Įvairios bakterijos

Ką reikia žinoti norint kokybiškai ir saugiai pervežti pavojingus krovinius?

Pavojingų krovinių gabenimo sąlygos ir taisyklės pirmiausia priklauso nuo jo pavadinimo ir tai, kokiai klasei jis priklauso.

Taigi kiekvienai pavojingai medžiagai ar medžiagų grupei priskiriamas specialus JT numeris (JT identifikatorius). Šiuos numerius, beje, medžiagoms skiria Jungtinių Tautų pavojingų krovinių vežimo komiteto ekspertai, atlikę visus būtinus tyrimus pagrindiniam ir papildomam krovinio pavojingumui nustatyti.

Pagal JT numerį lentelėje „Pavojingų krovinių sąrašas“ (ADR A priedas) galite sužinoti visą informaciją, susijusią su konkrečios medžiagos/produkto gabenimu: ženklinimo ir pakavimo būdus, pavojaus ženklų išdėstymo tvarką. ant transporto priemonių ir konteinerių, transporto priemonės pasirinkimas, transportavimo ir tvarkymo nuostatos, pavojaus laipsnis ir tipas, o svarbiausia, medžiagos klasė.

PR

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.