Pagrindinis puslapis Lietuva Kieno pastangomis Niurkonyse ant monumento „užšuoliavo“ Vytis?

Kieno pastangomis Niurkonyse ant monumento „užšuoliavo“ Vytis?

Kieno pastangomis Niurkonyse  ant monumento „užšuoliavo“ Vytis?

Vyties kėlimo metu Nurkonyse. 2019 m. Onos Striškienės nuotr.

Ona Striškienė, Panevėžio žygeivių klubo narė, www.voruta.lt

Dalios ir Algimanto Stalilionių sodyba gražiai tvarkoma. Vasarą visur gėlynai, sode dūzgia bitutės, tvenkinyje nardo žuvytės. Už tvenkinio ant kalvelės visada plevėsuoja Trispalvė. Medinį namą puošia dekoratyvios langinės. Namelis perdažytas, kaimiškas rūsys prie įėjimo puoštas sumūrytais lauko akmenimis. Aukšti mediniai sodybos vartai, jie svetingai visiems atkeliami. Pabūti kaimo aplinkoje, pasidžiaugti dažnai atvažiuoja sūnaus Vaido graži šeima iš sostinės. Čia visada pilna draugų, bendraminčių. Į jų sodybą ne tik šiaip sau, bet ir, medžiokliams siaučiant aplinkui, ateina pasislėpti žvėreliai. Čia – grožio ir ramybės oazė.

Dalytė dailiai siuva, neria. Reikia pamatyti su kokiu kruopštumu sukurti jos keramikos gaminiai. Ji mėgsta šeimininkauti, net konkursuose jos pyragai yra laimėję pirmas vietas. Vienas iš judviejų pomėgių yra šokis. Važiuoja į šventes, šokių stovyklas. Abu prisiekę žygeiviai, tam negailintis nei lėšų, nei laiko.

Kovo 30 d. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo diena ir tą dieną būna teikiami jos vardo atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. Šiuo apdovanojimu siekiama skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti teigiamus sumanymus, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. 2018 m. kovo 30 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre buvo teikiami atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. Tais metais atminimo medaliui iš viso buvo pateikti 42 kandidatai. Visuomenininkas, kraštotyrininkas Algimantas Stalilionis apdovanotas už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje. Jis yra gimęs, augęs, mokęsis Pumpėnuose (Pasvalio r.), gyvena Pakaušių kaime (Panevėžio r.). Jam kovo 28 d. sukako šešiasdešimt metų. Plaukai pabalinti šarmos, o energijos nestokoja, sumanymų – pilna galva.

 

Po atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo Algimantas Stalilionis (IV-as iš dešinės). Onos Striškienės nuotr.

Prieš kelis dešimtmečius su Panevėžio žygeiviais ir Mikoliškio kaimo gyventojais Jakūbonių kapeliuose yra pastatęs kelis cementinius kryželius, žyminčius partizanų palaidojimo vietas. Savo mašina išeiginėmis dienomis į kapelius vežė statybines medžiagas, naudojo savo darbo įrankius, kartu veždavo talkininkus.

Lanko savanorių, partizanų kapus. Ne kartą yra dalyvavęs statant atminties paminklus netolimuose Bartkūnų, Mitkų, Mitabynės kaimuose. Inicijavo, kad būtų pastatyti partizanų žuvimų vietose tipiniai paminklai, surado vietas, jų pastatymui išrūpino lėšas ir suderinimus su vietos gyventojais – žemių savininkais: Atminties ženklai buvo pastatyti: 2009 m. Druciškių, Įstricos, Mitabynės kaimuose, 2016 m. – Banionių kaime.

A. Stalilionis kaip aktyvus žygeivis, seniai įsitraukęs į aktyvią žygeivystę, kraštotyrinę veiklą. Jis dalyvavo tvarkant ir statant paminklus Garšvių kapinaitėse, paminklus 1863 m. sukilėliams Mitkuose, Druciškiuose.

Daug dirbo su akademiku Antanu Buraču, išleidžiant knygą „Atsiminimai apie Pumpėnus“. Rinko iš žmonių prisiminimus, nuotraukas, jas skanavo, surado lėšas knygos leidybai. Kartu su kultūros centru organizavo knygos pristatymą Pumpėnuose.

Iš archyvų, bažnytinių knygų yra surinkęs daug dokumentinės medžiagos savo giminės genealogijai nustatyti. A. Stalilionis savo tėtės Konstantino Stalilionio 100-čiui išleido knygą „Mano šaknys“.

Daugiau kaip tris metus intensyviai rinko medžiagą apie Pumpėnų valsčiaus savanorius. Dažnai keliaudavo į Vilniaus archyvus – savo laiku ir savo lėšomis. Vyko savo transportu su savo technologinėmis priemonėmis į susitikimus su žmonėmis Pasvalio ir kituose rajonuose. Kartu su prof. dr. Vykintu Vaitkevičiumi sudarė I-ąją tokio pobūdžio knygą „Laisvės ir tėvynės ginti: 1918–1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai“.

Kartu rinko medžiagą ir apie Pušaloto valsčiaus savanorius. Jis paruošė dokumentus ir buvo gautas finansavimas Pumpėnų valsčiaus savanorių ir savanorių, apdovanotų Vyčio kryžiaus ordinu, paminklinių lentų įrengimui. Aktyviai dalyvauja Pumpėnų kraštiečių veikloje, nuo 2009 m. yra Pumpėnų kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ prezidentas. Prisideda prie rengiamų žymių kraštiečių paminėjimo ir pagerbimo, valstybinių bei religinių švenčių organizavimo. Dalyvauja „Baltijos kelio“ bėgimuose Vilnius-Talinas arba padeda parengti šventišką bėgikų sutikimą Pumpėnuose.

A. Stalilionis šiltuoju metų laiku dirba įvarius darbus prie statinių, pastatų priežiūros, remonto darbus ir taip pelnosi visiems metams pragyventi lėšas. Jis turi aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, sugeba dirbti įvairius darbus, dokumentinės medžiagos rinkimas, knygų rašymas – pomėgis ir pašaukimas.

 

Algimantas Stalilionis, Aldona Kurlinkienė, Karolina Masiulytė Paliulienė Pumpėnuose per kraštiečių šventę. 2018 m. Onos Striškienės nuotr.

A. Stalilionis po medalio įteikimo scenoje pasidžiaugė, jog jo mokytojai ir bendraminčiai yra apdovanotieji tą pačią dieną atminties medaliais už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą, tai visuomenininkas Julius Beinortas ir kraštotyrininkas Romas Kaunietis. Jo ištarti žodžiai salėje nepaliko nė vieno abejingo: „Motiną ir Tėvynę turime tik vieną – kitos nebus. Mūsų savanoriai, sukilėliai, partizanai kovojo už ją. Knygnešiai nešė kalbą, knygą, kad prisimintume savo šaknis. Už kalbą, už vytį, už Lietuvą! Tarnauju Lietuvai!“.

A. Stalilionis kasmet su šeima, draugais padaro ką nors vertingo. Su žmona Dalia kartu svarsto, planuoja, dirba, kuria. 2019 m. su bendraminčiais rengė talkas prie obelisko Niurkonių kaime. Ne be jų pastangų naujas Vytis „užšuoliavo“ ant monumento Niurkonyse.