Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kardinolai Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Lietuvos centriniam valstybės archyvui perduos savo tėvo, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Antano Bačkio dokumentus

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Lietuvos centriniam valstybės archyvui perduos savo tėvo, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Antano Bačkio dokumentus

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Lietuvos centriniam valstybės archyvui perduos savo tėvo, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Antano Bačkio dokumentus

www.voruta.lt

Lietuvos centriniame valstybės archyve šiandien lankysis Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Vizito metu Kardinolas Archyvui perduos savo tėvo Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Antano Bačkio dokumentus.

Perduodami dokumentai papildys Lietuvos centriniame valstybės archyve jau saugomus Lietuvos diplomatinių atstovybių fondus. Dokumentai apima laikotarpį nuo 1925 iki 1999 metų. Didžiąją perduodamų dokumentų dalį sudaro dokumentai, susiję su S. A. Bačkio tarnyba Lietuvos atstovybėse Paryžiuje bei Vašingtone. Tai susirašinėjimo su Lietuvos diplomatijos šefu Stasiu Lozoraičiu, Lietuvos atstovais Šveicarijoje J. Šauliu ir E. Turausku, kitais Lietuvos bei užsienio valstybių diplomatais, lietuvių išeivijos organizacijomis ir veikėjais veiklos klausimais dokumentai, pranešimai, straipsniai ir spaudos iškarpos apie Lietuvos diplomatų veiklą keliant Lietuvos okupacijos klausimą bei siekiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tarp perduodamų dokumentų yra S. A. Bačkio mokslo ir studijų baigimo bei įvairių apdovanojimų diplomai, Stasio Antano Bačkio ir Onos Bačkienės diplomatiniai pasai, diplomatinės kortelės, S. A. Bačkio kalbų, pranešimų tekstai, S. A. Bačkio žmonos pedagogės Onos Bačkienės veiklą atspindintys dokumentai, taip pat sūnaus Kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir sūnaus diplomato Ričardo Stanislovo Bačkio surinkti dokumentai.

Tyrinėtojus turėtų sudominti Archyvui perduodamos slaptos Lietuvos atstovybės Prancūzijoje bylos apie pasiuntinybės uždarymą 1940 m., lietuvių rezistenciją okupantams nuo 1941 m., Lietuvos diplomatų 1944-1948 m. susirašinėjimą lietuvių pabėgėlių klausimu.

Sutvarkius ir aprašius perduotus dokumentus, jie Archyvo skaitykloje bus prieinami visiems, besidomintiems Lietuvos diplomatijos istorija.

 
Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius, www.archyvai.lt