Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Ką kalba išslaptinti dokumentai

Ką kalba išslaptinti dokumentai

1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemio pušynėlyje žuvo Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas bei jo adjutantas, iš Mockavos kilęs Vytautas Prabulis-Žaibas.

Mūsų portale daug kartų rašėme apie Jurgį Krikščiūną ir Vytautą Prabulį, pateikėme nemažai informacijos apie Šlynakiemyje įvykusios tragedijos aplinkybes, paviešinome tų įvykių liudininkų parodymus.

Juozas Jakimavičius, kurio laukuose buvo įrengta slėptuvė, tikina, kad tragedija įvykusi 1949 m. gruodžio 13 d. Kitas tų įvykių liudininkas Sigitas Valinčius (areštuotas tragedijos dieną, vėliau kalintas ir ištremtas į Sibirą) griežtai tvirtina, kad tai buvusi gruodžio 19-oji.

Visi mums žinomi dokumentai pateikia gruodžio 15 dieną.

Publikuojame išslaptintus lenkų komunistinio saugumo dokumentus, kurie parodo, kaip buvo ruoštasi šiai partizanų likvidavimo operacijai bei kaip atrodė pati akcija, žvelgiant lenkų saugumo akimis.

J. Krikščiūno-Rimvydo ir V. Prabulio-Žaibo suėmimo planą sudarė Suvalkų apskrities viešojo saugumo įstaigos viršininko pavaduotojas jaunesnysis leitenantas Tarasevičius (Tarasiewicz) ir Balstogės vaivadijos viešojo saugumo įstaigos (WUBP) I skyriaus vyresnysis referentas, jaunesnysis leitenantas Gorčyca (Gorczyca). Jį patvirtino Suvalkų apskrities viešojo saugumo įstaigos viršininkas leitenantas Šaralo (Szarało).

Plane rašoma:

[…] I. Operacijai atlikti reikia pasitelkti kariuomenę KBW (Vidaus saugumo korpusas), paimti 300 karių ir Suvalkų PUBP 20 operacinių darbuotojų bei 20 MO (Pilietinė milicija) pareigūnų, ir iš visų jų sudaryti tris operacines grupes, kitaip sakant, vieną grupę iš 45 žmonių, antrą grupę iš 250 žmonių ir trečią šturmuojančią grupę iš 50 karių.

a. Anksčiau nurodytų grupių užduotis:

1 grupė iš trijų pusių apsups Trakelio mišką, išstatant žmones, kad vieni kitus matytų – kas 20 metrų. Pirmai grupei vadovauja Suvalkų PUBP viršininko pavaduotojas TARASIEWICZ H. Grupę sudaro UBP ir MO darbuotojai.

2 grupė žiedu [bunkerį] apsups nuo Trakelio miško šiaurinės pusės, aukščiau Slionzoko kaimo, uždarydama žiedu Šlynakiemį su jo kolonija, prie miško susidurdama su pirma grupe, išstatant karius taip, kad vieni kitus matytų – kas 50 metrų. Grupei vadovauja kapitonas WASZCZUK, o UB žmonėms vadovauja STRZYŻYKOWSKI M.

3 grupė […] pajuda nuo Šaltėnų pusės per laukus iki Aleksandro JAKIMAVIČIAUS kolonijos drauge su sulaikytu […], slapyvardžiu „Mały“, kuris nurodys pušynėlį ir vietą, kurioje esti bunkeris. Priartėjus šturmuojančiai grupei prie nurodyto pušynėlio per 500 metrų apsups jį žiedu 30 žmonių grupė, likusieji 15 puola […], stengdamiesi žūtbūt paimti banditus gyvus, o jei bandytų jie bėgti – šaudyti į kojas. Grupei vadovauja jaunesnysis leitenantas CZEPIEL, o UB grupei – jaunesnysis leitenantas Gorczyca.

II. 1 ir 2 grupės 1949. XII.15 dieną 2.00 valandą išvažiuoja automobiliu iš Suvalkų miesto ir atvyksta į Šipliškes, automobilius palikdamos prie MO, nuo užduoties punkto per 8 km. 3.40 val. antra grupė užduoties vykdyti į paskirties vietą išvyksta plentu. Trečia šturmuojanti grupė, stovinti Šipliškėse […], 7.00 val. pradeda vykdyti savo užduotį.

III. Įvykdžius trečios šturmuojančios grupės užduotį, kitaip sakant, pačiupus banditus, minėtoji grupė duoda sutartus ženklus – tris baltas raketas […]

IV. Atsakingas už visos operacijos atlikimą Balstogės WUPB vardu yra viršininko pavaduotojas majoras Sokołowski, KBW vardu – majoras Tomczakowski.

Apie šią lenkų įvykdytą partizanų likvidavimo akciją vaizdžiai pasakoja 2009 m. IPN paviešintas dokumentas „Atlikto operacinio plano likviduojant lietuvių žvalgybos gaują raportas“:

„[…] operacijai pasirengta […] buvo kuo puikiausiai, […] pušynėlyje rasta anga į bunkerį. Tuo pačiu buvo pastebėta, kad per mažą plyšelį sklinda dūmai. Grupė atsargiai ilgais vėzdais pradėjo atidengti angą, tuomet iš bunkerio banditai paleido keletą šūvių […] Po kelių minučių šturmuojanti grupė, nepaisydama šūvių, nuplėšė dureles ir atidengė angą į bunkerį. Banditai ėmė intensyviau šaudyti. Šturmuojančios grupės vadas jaunesnysis leitenantas CZEPIEL šovė kelias raketas į vidų, bandydamas padegti jį [bunkerį], ir įsakė kareiviams paleisti kelis šūvius, taikant pro bunkerį. Mat siekė parodyti banditams, kad ugnies persvara ne jų pusėje. Nuščiuvus šūviams privesta prie angos lietuvį iš gretimo kaimo, per kurį banditams lietuvių kalba buvo įsakyta, kad pasiduotų ir apleistų bunkerį, į ką banditai atsakė, kad lenkų kariuomenei nepasiduosią, nes joje komunistai. Po valandą trukusio banditų atsišaudymo šūviai nutilo. Tuomet pradėta atkasinėti bunkerio viršų. Kai buvo atkastas, kas truko apie 15 minučių, bunkeryje rasta du banditus. Vienas jų gulėjo bunkerio kampe negyvas, kairėje rankoje laikydamas PARABELLUM pistoletą, dešinėje 10-ies šovinių šautuvą. Banditas pats sau atėmė gyvybę, pats sau du kartus šovė į galvą. Tuo tarpu prie bunkerio angos gulėjo antras banditas, dešinėje rankoje laikydamas belgišką 15 šovinių pistoletą, o šalia jo gulėjo PEPEŠA. Banditas buvo sužeistas į galvą, bet dar gyvas. […] Išgabenus juos į paviršių […] buvo atpažinta, kad užmuštas banditas yra ieškomas lietuvių šnipų gaujos banditas Vytautas PRABULIS, kitas sužeistas – lietuvių šnipų gaujos vadas Jurgis KRIKŠČIŪNAS, slapyvardžiu RIMVYDAS. Sužeistą banditą vietoje KBW daktaras aptvarstė, po to sanitarine mašina pervežta jį į Suvalkų ligoninę.“

(sb), punskas.pl

www.punskas.pl

Nuotraukoje: J. Krikščiūnas-Rimvydas

Naujienos iš interneto