Istoriniai ir šių dienų lietuvių tautos ir Argentinos santykiai aptarti La Platos Nacionaliniame Universitete

Istoriniai ir šių dienų lietuvių tautos ir Argentinos santykiai aptarti La Platos Nacionaliniame Universitete

Juan Ignacio Fourment Kalvelis, LR Seimo ir PLB komisijos Pietų Amerikos Kraštų Lietuvių bendruomenės atstovas, Argentina, Buenos Airės, La Plata, www.voruta.lt

Argentinos La Platos Nacionaliniame Universitete, viename didžiausių universitetų Pietų Amerikoje, įvyko susitikimas tema „Bendruomenių ir jų kilmės šalių santykiai. Iššūkiai ir planai“.

Man buvo suteikta didelė garbė susitikime skaityti pranešimą apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, užsienyje gyvenančių lietuvių diasporą, ryšius su Lietuvos vyriausybinėmis ir neformaliomis organizacijomis. Pranešime kalbėjau apie istorinius ir šių dienų lietuvių tautos ir Argentinos santykius. Tai yra pokario lietuvių migracija į Argentiną, lietuvių bendruomenių kūrimasis.

Buvo minima ir praeitais metais Berisso mieste įvykusi šokių šventė ,,Ten, kur Nemunas banguoja“ – kaip pavyzdinis renginys, atspindintis Argentinos ir Lietuvos ryšius, Lietuvos vyriausybinių ir neformalių organizacijų bendradarbiavimas su Argentinoje gyvenančia lietuvių tautos diaspora.

Ačiū UNLP už kvietimą dalyvauti susitikime ir suteiktą galimybę skaityti pranešimą aktualiomis temomis.

Ypatingai dėkoju Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai ir jos pirmininkei p. Daliai Henkei, LRS ir PLB komisijos pirmininkams p. Daliai Asanavičiūtei, p. Jonui Bruzui ir Seimo kanceliarijos patarėjai p. Jolitai Šedauskienei.