Pagrindinis puslapis Istorija Istorijos aidas svarbus ir ateinančioms kartoms

Istorijos aidas svarbus ir ateinančioms kartoms

LGGRTC Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė RUDIENĖ

Jau dvylika metų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) organizuoja mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Jį taip pat koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Šio konkurso tikslas – ugdyti ir puoselėti jaunosios kartos istorinę atmintį, stiprinti istorinės praeities pažinimą, skatinti jaunimą domėtis ir artimiau susipažinti su žmonių likimais sudėtingais Lietuvos istorijos laikotarpiais – tremties, partizaninio karo, Lietuvos laisvės gynimo 1991 m. sausį.

Visais atžvilgiais privalome rūpintis, kad laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje bręstantys žmonės gerai žinotų neseną savo šalies okupacijų ir pasipriešinimo joms istoriją.

Svarbu, kad vis daugiau mokytojų ir mokinių domisi tautos istorija, kovomis už laisvę, kad kalasi patriotiškumo daigai (…). Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai – gyvieji istorijos liudytojai, iškentę tremtį, lagerius, tėvų, brolių ir sesių žūtį svetimoje šalyje ir partizaninėje kovoje, negali nesirūpinti istorinio atminimo išsaugojimu.(…)

Mes – išeinanti karta, tačiau norime, kad nuo amžių iš kartos į kartą perduodamas laisvės troškimas neblėstų, kad sustiprintas tremtimi, lageriais ir partizanų krauju išliktų ainių atminty kaip tėvynės garantas“, –po konferencijos mokytojams rašo LPKTS Panevėžio apskrities koordinatorius, buvęs politinis kalinys Algirdas Blažys.

Tuo pačiu konkursas skatina jaunimo savarankišką mąstymą, nuomonių, idėjų įvairovę ir ugdo kūrybinius gebėjimus. Pirmieji konkursai apjungė tik rašinių autorius, bet išraiškos priemonės vis plėtėsi ir konkursas tapo tarpdisciplininiu.

2012 metais konkurse dalyvavo 1020 mokinių iš visos Lietuvos bei iš lietuviškų mokyklų Punske bei Seinuose. Tarp nepaprastų mokinių darbų, atliktų įvairiomis raiškos priemonėmis, turėjome unikalų darbą – JAV Vermonto valstijos „Neringos“ stovyklos vaikų kūrinį, skirtą Sibiro tremtiniams atminti. Jį atliko Lietuvos išeivijos vaikai, kurie ugdomi lietuviškumo ir krikščioniškumo aplinkoje.

Konkursas startavo dar praėjusiais metais, o darbų laukiame iki š. m. kovo 15 d. Nors siautė gripas, bet jau gavome nemažai puikių darbų.

Kviečiame paskubėti mokytojus entuziastus su 5–12 klasių mokiniais ir dalyvauti dar šių metų konkurse. Kaip visada, galite varžytis įvairiose konkurso kategorijose įvairiomis raiškos priemonėmis: rašinių, apybraižų, eilėraščių, dainų, filmų, virtualių pasipriešinimo istorijos pristatymų, piešinių, koliažų, fotografijų, instaliacijų, maketų ir kitų rankdarbių.

Centras, savo ruožtu, sudaro specialias vertinimo komisijas, kurios atrenka geriausiai konkurso sąlygas atitinkančius kūrinius ir skiria daug prizinių bei paskatinamųjų vietų.

Konkurso laimėtojai ir jų mokytojai iš visos Lietuvos dviem dienom kviečiami į sostinėje rengiamą apdovanojimų įteikimo šventę. Jiems organizuojamos ekskursijos į Prezidentūrą, LR Seimą, Genocido aukų muziejų, Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, Televizijos bokštą bei surengiamas koncertas Vilniaus mokytojų namuose. Restoranas „Ida Basar“ dovanoja prabangius pietus, o vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“ laukia nakvynė bei vakaronė.

Vilniaus mokytojų namuose, kur vyksta laureatų apdovanojimai, konkurso organizatoriai, partneriai bei rėmėjai įteikia diplomus bei dovanas, o muzikinių kūrinių laureatai atlieka savo kūrinius gyvai scenoje. Renginį tradiciškai veda viena žymiausių lietuvių liaudies dainų atlikėjų Veronika Povilionienė. Kasmet pasveikinti nugalėtojų mielai atvyksta LR Seimo nariai, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio, „Valstiečių laikraščio“, „Ateities“, „Vyzdžio“, „Trimito“ žurnalų, leidyklos „Tyto alba“ bei „ISIC Lietuva“ (organizacija, išduodanti ir platinanti tarptautinius studento bei moksleivio pažymėjimus Lietuvoje) atstovai su dovanomis.

Mokinių darbus plačiai populiariname. Šaunu, kad Vilniaus mokytojų namuose atveriamos jaukios svetainės suteikia galimybę eksponuoti absoliučiai visų konkurso dalyvių dailės darbus. Kiekvienais metais Centras rengia visų konkurso dalyvių piešinių parodas Aukų gatvėje prie Genocido aukų muziejaus ir Centro kiemelyje Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms minėti (birželio 14–15 d.). Laureatų darbų parodos taip pat vyksta LR Seime, šalies mokyklose ir muziejuose, savivaldybėse, įvairiose institucijose ir organizacijose.

Šiais metais buvo atidarytos mokinių darbų parodos, skirtos Laisvės gynėjų dienai, Sausio 13-ajai – Lietuvos radijo ir televizijos centre (Vilniaus televizijos bokšte), Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai – A.Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai – Lazdijų krašto muziejuje.

Nuo 2000 m. konkurso nugalėtojų ir dalyvių rašiniai bei piešiniai publikuojami Centro leidžiamuose rinkiniuose. Pasirodė rinkiniai „Nelaisvės metų atspindžiai“, „Prakalbinta praeitis“, „Tarp vakar ir šiandien“, „Laisvės paslaptis yra drąsa“, „Šaukiame laisvę“, o gražiausios dainos išleistos kompaktinėje plokštelėje „O taip norėjosi gyventi…“

Kasmet įvairių švenčių proga išleidžiami sveikinimo atvirukai, o 2011 m. buvo išleistas atvirukų komplektas, skirtas 1941 m. Didžiųjų tremčių 70-mečiui. Įvairių švenčių proga valstybės vadovams, Lietuvos europarlamentarams, Centro draugams, taip pat konkurso partneriams bei rėmėjams įteikiamos mokinių darbų reprodukcijos.

Be minėtos konkurso darbų sklaidos, rėmėjų prizų ir dovanų, konkurso laureatus apdovanoja europarlamentarai Algirdas Saudargas, Vytautas Landsbergis bei Radvilė Morkūnaitė, pakviesdami juos atvykti į Europos parlamentą. Konkurso dalyviai, gavę dalyvio sertifikatą, gali dalyvauti istorinėse vasaros stovyklose, kurios organizuojamos Lietuvos kariuomenės daliniuose.

O svarbiausia vis tik turbūt tai, kad mokiniai kuria ir dainuoja dainas (o jos, įvairios meniniu požiūriu, buvo išties (bent man) įspūdingos), rašo rašinius, piešia piešinius, kuria filmus ir rankdarbius apie tautos kovą ir kančias – apie tai, ko patys nematė, o sužinojo iš tėvų, senelių ar prosenelių. „Kas šiandien lyg ir nepopuliaru, – sakė Veronika Povilionienė. – Daugiau vietos gyvenime šiaip jau linkę užimti linksmesni dalykai. Bet kol turime tokių mokinių, turime ir viltį…“

Konkurso organizatoriai linki ir šiemet, ir kitąmet, kai vyks apdovanojimų vakaras, dar šaunesnių emocijų, dar puikesnių darbų…