Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Išleista knyga „Senovės technikos muziejus Smalininkuose. 15 metų“

Išleista knyga „Senovės technikos muziejus Smalininkuose. 15 metų“

Išleista knyga „Senovės technikos muziejus Smalininkuose. 15 metų“

Doc.dr. Justinas Stonys ir knygos pristatymo akimirka. Smalininkų seniūnijos nuotr.

techmuziejus.lt

Smalininkų senovinės technikos muziejui jau 15 metų! Muziejus buvo įregistruotas 2004 m. birželio 11 d., o jo įkūrėjas doc. dr. Justinas Stonys šios gražios sukakties proga išleido knygą „Senovės technikos muziejus Smalininkuose. 15 metų“.

Smalininkai – rytiniai Klaipėdos krašto vartai. Tai palyginus nesenas miestelis, esantis ant Nemuno kranto, santakoje su Šventosios upeliu, turintis labai įdomią ir turiningą istorinę praeitį. Čia Prūsijos skalvių tautos žemė. Kryžiuočių ordinui užgrobus Prūsiją ir sunaikinus prūsų tautas ir nuolat puldinėjant Lietuvą, lietuviai buvo priversti 1422 metais sudaryti Melno taikos sutartį. Po sutarties Lietuvos riba su ordinu ėjo šalia Smalininkų Šventosios upeliu. Ši vieta vėliau tapo valstybine siena tarp Rusijos ir Vokietijos imperijų. Čia prasidėjo abu  pasauliniai karai. Tačiau abiejose sienos pusėse gyveno lietuviai, kurių kultūrą įtakojo ir svetimšalių papročiai ir gyvenimo būdas.

Senovinės technikos muziejus Smalininkuose pradėjo veikti 2004 metais. Čia surinkti ne tik senovės technikos pavyzdžiai, bet ir šio krašto praeities istorinė medžiaga. Šio muziejaus įkūrėjas Justinas Stonys panaudojo muziejaus kūrimo pradžiai išsaugotas istorines vertybes: dokumentus, knygas ir įvairius daiktus, priklausiusius jo tėvams ir seneliams.

Kuriantis muziejui, keliolika metų eksponatai buvo ieškomi bei perkami  arba gaunami dovanai Klaipėdos krašte ir visoje Lietuvoje.  Tokiu būdu sukaupta virš 7000 eksponatų atspindinčių žemės ūkį, buitį, amatus, technikos raidą. Tai įvairūs senoviniai vidaus degimo varikliai, traktoriai ir transporto technika, elektros, radijo, kino, foto ir kita senovinė technika. Kartu eksponuojami ir kitokie senoviniai daiktai: nuo mėsmalių iki skaičiavimo mašinų. Naudojant sukauptus eksponatus, galima pademonstruoti 34 senovinės gamybos technologijas ir 19 amatų: pradedant populiariu ir visiems žinomu bitininkystės amatu ir baigiant geležies išgavimu iš balų rūdos (ši technologija atkurta Kauno Technologijos Universitete ir pasiūlyta įdiegti Smalininkų muziejuje).  Be to, intensyviai renkami kultūrinio paveldo pavyzdžiai susiję su švietimu, mokslu, technikos vystymusi ir  Lietuvos istorija. Ekspozicijos nuolat papildomos naujais eksponatais. Muziejus įsikūręs miestelyje esančioje sodyboje su gražia aplinka. Čia daug medžių ir kitų želdinių, poilsio zona, tvenkinys, kuriame galima irstytis, o ant kranto kūrenti laužą ir pasistatyti palapines.

Muziejus atviras kolekcininkų pateikiamiems eksponatams. Galima keistis eksponatais su kitais panašaus profilio muziejais. Kadangi daug eksponatų pagamintų Vokietijoje ir Rusijoje, muziejus labai pageidautų dalykinių ryšių su šių šalių muziejais.