Pagrindinis puslapis Lietuva Įsigaliojo Seimo kontrolierių įstatymo pataisos, įtvirtinančios Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusą

Įsigaliojo Seimo kontrolierių įstatymo pataisos, įtvirtinančios Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusą

 

www.voruta.lt

2018 metų sausio pirmąją įsigaliojo Seimo kontrolierių įstatymo pataisos, numatančios Seimo kontrolieriams naujas funkcijas, tarp kurių žmogaus teisių sklaida ir stebėsena šalyje, žmogaus teisių padėties Lietuvoje vertinimo pristatymas tarptautinėse organizacijose ir informacijos joms pagal Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytus įsipareigojimus teikimas.

Naujos įstatymo pataisos numato pareigą valstybės ir savivaldybių institucijoms bendradarbiauti su Seimo kontrolierių įstaiga teikiant informaciją įstaigai apie žmogaus teisių padėtį šalyje, inicijuojant ir atliekant tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų.

Seimo kontrolierių įstatymu įtvirtinama pareiga Seimo kontrolieriams skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, atliekant nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas. Nacionaline žmogaus teisių institucija, atitinkančia Jungtinių Tautų rezoliucijoje įtvirtintus Paryžiaus principus, Seimo kontrolierių įstaiga buvo akredituota 2017 m. kovo 23-ąją, tačiau šio statuso įtvirtinimui reikėjo įstatymo pataisų.

Akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija yra reikšminga nacionalinės, ir tarptautinės teisės sistemos dalis, kadangi ji prižiūri, kaip valstybė įgyvendina tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje bei dalyvauja Jungtinių Tautų ir atitinkamų regioninių žmogaus teisių organizacijų veikloje dėl kurios neįsteigimo Lietuva Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros metu sulaukdavo itin daug kritikos.

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas pasidžiaugė, kad nacionalinė žmogaus teisių institucija bus „pagrindinis žmogaus teisių balsas“, pasisakantis įvairiais žmogaus teisių klausimais: „Nacionalinė žmogaus teisių institucija, bendradarbiaudama su visuomene, kels aktualiausias žmogaus teisių problemas“.

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 1993 m. rezoliucijoje paskatino valstybes nares steigti nacionalines žmogaus teisių institucijas. Reikalavimą kiekvienai valstybei narei turėti nacionalinę žmogaus teisių instituciją kelia ir Europos Sąjunga (ES). Valstybėms, siekiančioms tapti ES narėmis, kaip viena narystės sąlygų yra keliamas reikalavimas turėti nacionalinę žmogaus teisių instituciją. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rekomendacijose Lietuvos Respublikai ne kartą buvo pareikštas raginimas turėti nacionalinę žmogaus teisių instituciją.