Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Vytautas Didžpetris (1942-2022)

In memoriam. Vytautas Didžpetris (1942-2022)

In memoriam. Vytautas Didžpetris (1942-2022)

www.voruta.lt

Vytautas Didžpetris buvo inžinierius,  paminklosaugininkas, šiaurės Lietuvos kultūros paveldo puoselėtojas, 80 knygų  apie etninę kultūrą, istoriją, leidėjas, žurnalų „Žiemgala“ (1998-2021), „Gimtasai kraštas“ įkūrėjas ir redaktorius, „Žiemgalos leidyklos“  vadovas, atsakingasis redaktorius, patyręs fotografas ir parodų rengėjas. 

2015 m. jis apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Minėti Vytauto darbai plėtėsi, 1992 m. jam pradėjus dirbti Kultūros vertybių apsaugos departamente. Tyrinėtos ir aprašytos daugelis Pakruojo, Pasvalio, Joniškio rajonų vietovių. Su šiais leidiniais galima susipažinti internete  www.ziemgala.lt

Vytautas buvo gimęs Pakruojyje, bet daug nusipelnė Linkuvos kraštui, iš kur buvo kilęs jo tėvas ir kiti giminės.  1993 m. išleido vertingą studiją „Linkuvos karmelitų bažnyčia ir vienuolynas“,  2018 m. – 916 puslapių monografiją „Linkuva“.  1996 m. įkūrė veiklų Komitetą Linkuvos 500 metų sukakčiai paminėti. Komitetas Linkuvos centre pastatė paminklą „Linkuvai ir linkuviams“, o bažnyčios šventoriuje paminklus tremtiniams, prie Kultūros namų  paminklą „Vieversėlis“ su tarmišku įrašu.

V.Didžpetris buvo vienas svarbiausių 1988 m. įkurtos „Žiemgalos“ draugijos tarybos narių, nuo 1992 m. – šios draugijos Kauno skyriaus pirmininkas.  1955-1997 m. redagavo ir leido kultūros laikraštį „Žiemgala“, toliau – tokio pat pavadinimo žurnalą. Lietuvoje daug kartų pristatė leidinius, fotografijas apie Lietuvos Žiemgalą. Palaikė ryšius su Latvijos tyrinėtojais, fotografavo ir Latvijos lietuvius.

Savo darbais V.Didžpetris Lietuvos istorijoje įsirašė tarp žymiausių Lietuvos Žiemgalos tyrinėtojų, kultūros puoselėtojų.  Tolimesnė „Žiemgalos“ draugijos veikla, „Žiemgalos“ žurnalo leidyba padėtų įamžinti ir Vytauto Didžpetrio atminimą.

Kazimieras Garšva

„Žiemgalos“ draugijos tarybos narys