Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In Memoriam Romualdui Penikui

In Memoriam Romualdui Penikui

In Memoriam Romualdui Penikui

www.voruta.lt

Mirus Romualdui Penikui reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, Vidai Penikienei, ilgametei Tautos fondo darbuotojai, vaikams: sūnui Dariui ir dukrai Linai su šeimomis. Liūdime kartu su Jumis.

Tautos fondo ir Tautos fondo Lietuvos atstovybės darbuotojai