In memoriam. Marija Horodničiūtė (1936-2023)

In memoriam. Marija Horodničiūtė (1936-2023)

Marija (Rūta) Horodničiūtė gimė 1936 metų liepos 1 dieną, pirmosios lietuvių lietuviškos Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje fizikos mokytojo, Vilniaus universiteto VU fizikos mokslų daktaro Henriko Horodničius ir Vilniaus universiteto VU medicinos fakulteto docentės mokslų daktarės oftalmologės Marijos Karužaitės Horodničienės šeimoje.

Velionė mokėsi ir baigė Vilniaus Salomėjos Nėries mergaičių gimnaziją.  Tuo metu gimnazijai vadovavo iškilios šviesios atminties asmenybės O. Klimkienė ir M. Bagdonaitė, klasės auklėtoja Katerina Kajeckaitė.

M. Horodničiūtė vėliau mokslus tęsė ir baigė Vilniaus universiteto fizikos matematikos fakultetą.

Dirbo programuotoja įvairiose įstaigose. Laisvalaikiu dainavo Vilniaus miesto moterų chore Eglė (buvęs Vilniaus Dailės muziejaus choras Eglė).

Velionė M. Horodničiūtė sukūrė šeimą susilaukė sūnaus Jono, kuris vėliau senelės garbei perėmė pavardę Karužas. Marija Hordničiūtė susilaukė 3 anūkų ir 5 pronūkių.

Pirmosios lietuvių lietuviškos Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje alumnai reiškia nuoširdžią užuojautą velionės artimiesiems ir visiems pažinojusiems.

Miela Marija, mūsų Rūtele, Jūs savo kuklumu, paprastumu ir nuoširdumu buvote pavyzdys ir dalinote šypseną ir meilę mūsų mylinčioms širdims. Ramaus Jums amžino poilsio ir tebus lengva Lietuvos žemelė, kurią taip mylėjote ilsintis prie savo mylimų tėvelių Rokantiškių amžinybės kalnelyje.

 

 Atsisveikinimas:

Vilniaus laidojimo rūmuose Olandų g. 22, Vilnius – 7 salėje

2023-03-06 pirmadienį nuo: 16.00 val.

Karstas išnešamas: 2023-03-07 antradienį 14.00 val.

Laidojama – Rokantiškių kapinėse – Horodničių šeimos kapavietėje.

Šv. Mišios aukojamos 2023-03-05 Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje – 18.00 val.

 

Artimieji velionės atminimą prašo pagerbti keliais gėlės žiedais.

Pirmosios lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje alumnų bendruomenė

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.