Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Kęstutis Milkeraitis

In memoriam. Kęstutis Milkeraitis

MIRĖ TEISININKAS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS KĘSTUTIS MILKERAITIS (1945 I 2 Delnickuose, Marijampolės aps. – 2014 V 3 Vilniuje)

Su giliu liūdesiu Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ praneša, kad eidamas 70-ius metus po ilgos ir sunkios ligos mirė teisininkas, visuomenės veikėjas Kęstutis Milkeraitis.

K. Milkeraitis gimė agronomo, visuomenės veikėjo, Klaipėdos krašto sukilėlio Richardo Milkeraičio ir ūkininkaitės Emilijos Rutkauskaitės šeimoje vyriausiuoju iš keturių vaikų.

1963 m. baigė Klaipėdos m. IV vidurinę mokyklą, o 1974 m. teisę Vilniaus universitete. Dirbo tardytoju prokuratūroje, specialistu medžioklės ūkyje, Valstybinėje komisijoje Rytų Lietuvos problemoms nagrinėti, Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Tardymo departamento ypatingai svarbių bylų tardytoju, Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo komiteto patarėju, Lietuvos Respublikos Seimo antrosios kadencijos kontrolieriumi.

Aktyviai ir principingai dalyvavo Lietuvos visuomeniniame gyvenime: Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas (1989-1992), Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narys nuo įsikūrimo (1989 V 27) ir seimelio narys (1996-1999), Nepriklausomybės partijos narys (1990-2002), Lietuvos piliečių chartijos narys, Lietuvių fronto bičiulių sambūrio pirmininkas (nuo 2007 m.), vienas iš Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjų, Piliečių Santalkos inicijuotos pilietinės akcijos „Neišduok“ signataras (2007 m.), aktyvus publicistas.

Lūžus lietuvybės ąžuolui, Lietuvininkų bendrija reiškia užuojautą velionio šeimai – žmonai Janinai, dukroms Gabrielei ir Kristinai, broliui ir seserims, artimiesiems Lietuvoje ir Vokietijoje, visiems bendražygiams Lietuvoje ir pasaulyje.

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“.

Parengė Lietuvininkų bendrijos Vilniaus skyriaus vadovas Vytautas A. Gocentas

 

 

Velionis bus pašarvotas Vilniuje Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje (J. Matulaičio a. 3, LT – 05111 Vilnius) gegužės 6 d. (antradienį); pagerbimas nuo 17.00 val., šv. Mišios 18.30 val. Išlydėjimas gegužės 7 d. (trečiadienį). Pradžia 12.00 val.