Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Įkurta Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga

Įkurta Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga

Žvarbų 2011 m. sausio 22 d. rytą į šiltą, jaukią ir malonią Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos salę rinkosi gausus būrys mokytojų iš dvidešimt septynių Vilniaus, Šalčininkų, Trakų rajonų ir Vilniaus miesto mokyklų į Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos steigiamąją konferenciją. Atvyko septyniasdešimt keturi delegatai ir svečiai.

„Šaltinio“ mokyklos direktorė Ona Jurgilienė su savo komanda pasirūpino, kad konferencijos dalyviams būtų ir patogu, ir jauku, ir šilta čia dirbti. Susirinkę į savo pirmąją konferenciją mokytojai įkūrė Rytų Lietuvos mokytojų sąjungą, patvirtino jos nuostatus, išrinko valdybą ir jos vadovus.

Sąjungos veiklos pagrindinės kryptys – analizuoti ir padėti formuoti Rytų Lietuvos regiono švietimo politiką, įgyvendinant Valstybinės švietimo strategijos nuostatas, stebėti jų vykdymo eigą, bei organizuoti mokytojų švietimą, skatinti savišvietą, pagal kompetenciją kolegialiai spręsti šiam regionui aktualias problemas.

Atvykę į konferenciją svečiai LR Seimo narys Jonas Liesys, ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, ŠMM vyr. specialistė Ramutė Zungailienė, LR Seimo nario Gintaro Songailos padėjėja, „Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė, lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ valdybos nariai, Skautų organizacijos atstovai sveikino šią iniciatyvą ir džiaugėsi, kad įkurta dar viena nevyriausybinė organizacija, burianti Rytų Lietuvos mokytojus.

Nebuvo pamiršti ir į konferenciją pakviesti ilgamečiai šio krašto pedagogai, jam atidavę visą savo prasmingą gyvenimą. Tai Zigmas Trinkauskas, Angelė Našliūnienė, Tamara Paramonova, Bronislava Daunorienė, Aldona Kodytė, Aleksas Žekonis, Aloyzas Gureckas ir kt.

Jų vardu į konferencijos dalyvius kreipėsi Turgelių vidurinės mokyklos mokytoja, Jono Varno premijos laureatė Bronislava Daunorienė. Ji pasidžiaugė, kad įkurta Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga ir visų Senjorų vardu pažadėjo bendradarbiaujant perduoti jaunimui savo didžiulę pedagoginę ir metodinę patirtį.

Konferencijos dalyviai pasiskirstę į šešis sektorius ir dirbo grupėmis. Grupėse išsirinko vadovus, kurie buvo patvirtinti kaip valdybos nariais ir aptarė savo sektoriaus veiklos kryptis.

Išrinkta Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos valdyba ir vadovai. Valdybos pirmininkė – Danguolė Sabienė, pavaduotojai – Nijolė Lisevičienė, Trakų švietimo centro direktorė ir Juzef Trypucki, Salininkų vidurinės mokyklos direktorius, sekretorė – Rita Babiedaitė, Eitminiškių vidurinės mokyklos mokytoja. Valdybos nariai: Rasa Agintienė, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorė, Aldona Kodytė, Vilniaus P. Skorinos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Raimonda Mikalajūnienė, Turgelių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Diana Taraškevič, Mickūnų vaikų l/d vyr. auklėtoja, Robertas Šalna ir Aušra Kuchanauskienė, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos mokytojai, Zigmas Trinkauskas, Buivydiškių pradinės mokyklos mokytojas.

Konferencija baigėsi bendra daina.

Į pirmąjį posėdį valdyba rinksis vasario pradžioje ir aptars Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos veiklos programą 2011 metams.

Linkime sėmės.

„Vorutos“ inform.

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Nuotraukose:

1. Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos mokytojai pasitiko atvykusius į konferenciją

2. Suvažiavimo dalyviai. Iš kairės: A. Žekonis, A.  Gureckas

3. Ilgametė Vilniaus r. pedagogė A. Našliūnienė

4. Bezdonių „Saulėtekio“ mokyklos direktorė Vida Dzenkauskienė

5. Pedagogė ir poetė B. Daunorienė

6. Konferencijos dalyviai. Iš kairės: Veslava Verikienė, Laima Markauskienė, Ramūnas Maniuška

Voruta. – 2011, vas. 5, nr. 3 (717), p. 14.

Naujienos iš interneto