Pagrindinis puslapis Autoriai Adamkovičius Aliaksandras II – asis Pasaulio baltarusių susitikimas Vilniuje

II – asis Pasaulio baltarusių susitikimas Vilniuje

Vilniaus baltarusiai, diskusija. Iš kairės: Aliaksandras Adamkavičius (Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirmininkas), baltarusių poetas Aleg Minkim, baltarusių visuomenės veikėjas Andrej Antonau, moderatorė Palina Scepanenka (baltarusių radijo Radyja Racyja korespondentė)

Dr. Aliaksandras ADAMKOVIČIUS, Vilnius, www.voruta.lt

Liepos 4-5 dienomis Vilniuje įvyko 2-asis pasaulio baltarusių susitikimas. Šių metų pasaulio baltarusių susitikimo tema – „Diaspora ir namai: ryšių užmezgimas ir išsaugojimas“. Jame dalyvavo 25 baltarusių kilmės studentai iš Baltarusijos, Europos Sąjungos iš JAV. Vyko įvairios diskusijos, seminarai, kūrybinės dirbtuvės. Studentai įgijo naujų ne tik savo profesijai, bet ir visuomeninei veiklai reikalingų žinių.

Liepos 5 dieną Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko atviras Lietuvos ir Baltarusijos istorikų ir visuomenės veikėjų susitikimas ir diskusijos.

Buvo pasirinktos 3 diskusijų temos: „Radvilų šeima: bendra Lietuvos ir Baltarusijos istorija“, „Kultūrinė atmintis: kaip elgtis su sovietizacijos likučiais?“ ir „Baltarusių kultūra Lietuvoje ir lietuvių kultūra Baltarusijoje“.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Projekto partneriai: Europos humanitarinis universitetas, tarptautinis konsorciumas EuroBelarus ir Globalių Baltarusijos lyderių tinklas.

 

LR ambasadorius Baltarusijos Respublikoje Andrius Pulokas

Susitikimą pradėjęs ir sveikinimo žodį taręs LR ambasadorius Baltarusijos Respublikoje Andrius Pulokas pasidžiaugė dalyvių gausa ir tuo, kad šis susitikimas vyksta Vilniuje. Ambasadorius pabrėžė, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija turi jungti  abi – ir lietuvių, ir baltarusių tautas, o ne skirti jas. Andrius Pulokas taip pat pastebėjo, kad bendra LDK istorija ne visuomet yra vienodai traktuojama Lietuvoje ir Baltarusijoje. „Kai kurios realijos net ne visuomet yra suprantamos: galime didžiuotis, kad Vitebske yra paminklas LDK kunigaikščiui Algirdui. Tačiau sunku suprasti, kuo Baltarusijai ir Vitebskui nusipelnė Rusijos kunigaikštis Aleksandras Nevskis, kurio paminklas taip pat stovi Vitebske. Vis tik mes turime didžiuotis mūsų bendru istoriniu palikimu“ – sakė LR ambasadorius Baltarusijos Respublikoje Andrius Pulokas.

Susirinkusieji nemažai dėmesio skyrė Radvilų giminei, kurios šaknys nusidriekusios abiejose valstybėse. Diskusijoje dalyvavo prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas), Audronė Vyšniauskienė, Sergejus Čistiakovas (Baltarusijos nacionalinis istorijos ir kultūros muziejus – draustinis „Nesvyžius“), doc. dr. Genutė Kirkienė (VU Istorijos fakultetas).

Radvilų giminė lietuvių ir baltarusių tautų istorijoje paliko didžiulį pėdsaką. Tačiau šių laikų abiejų tautų istoriografijoje giminė vertinama skirtingai, nes kalbama apie skirtingas šios giminės atšakas. Savo didybės laikais Radvilos buvo viena  garsiausių ir galingiausių giminių Abiejų Tautų Respublikoje. Jie vadinti nekarūnuotais Abiejų Tautų Respublikos karaliais. Baltarusijoje Radvilos asocijuojasi su Nesvyžiumi, Lietuvoje – daugiau žinoma apie Dubingių Radvilų šaką.

 

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas), Audronė Vyšniauskienė,  doc. dr. Genutė Kirkienė (VU Istorijos fakultetas) Sergejus Čistiakovas (Baltarusijos nacionalinis istorijos ir kultūros muziejus – draustinis „Nesvyžius“)

Reikia pabrėžti, kad Nesvyžius buvo labai svarbus Radvilų giminei, o pats miestas vystėsi tik šios giminės pastangomis. Nesvyžiuje yra trečia pagal dydį Europoje Radvilų giminės kapavietė. Deja, padidinta drėgmė po truputį ardo tiek karstus, tiek juose palaidotus kūnus. Radvilų giminės palikuonys iki šiol reiškia norą būti palaidotiems giminės kapavietėje. Paskutinis Radvilų giminės palikuonis šioje kapavietėje amžino poilsio atgulė 1999 metais.

Baltarusijos valdžia davė leidimą Nesvyžiuje, Radvilų nekropolyje palaidoti Anglijoje gyvenusį Antuaną Radvilą. Baltarusijos valdžia sutiko išpildyti paskutinę velionio valią, kas dar prieš gerą dešimtmetį būtų neįsivaizduojama. Taigi – seniausios Europoje giminės nekropolio istorija tęsiasi…

Kita diskusijos tema itin aktuali Baltarusijai – ką daryti su sovietizacijos likučiais? Kaip bebūtų liūdna, tačiau Baltarusija po Sovietų Sąjungos subyrėjimo liko vienintele šalimi, užsispyrusiai saugančia sovietmečio palikimą, kuris yra tapęs pagrindine esamo režimo ideologija. Per 23-ejus A. Lukašenkos diktatūros metus nebuvo sukurta nauja ideologija, šalis valdoma pagal seną sovietinę ideologiją. Tai šalis, kurioje iki šiol stovi paminklai Leninui, pagrindinės miestų gatvės pavadintos sovietinių budelių vardais. Tai šalis, kur uždaromos baltarusiškos mokyklos, griaunamas istorinis baltarusių palikimas, unikalios baltarusių šventovės perstatomos nauju „pseudorusišku“ stiliumi…

Kaip kurti naujai mąstančią Baltarusijos visuomenę? Dvidešimt treji rusinimo metai paliko savo pėdsaką.  Daugelyje pasaulio šalių Baltarusija suvokiama kaip dalis Rusijos… Akivaizdu, kad tai yra didžiulė problema, kurią būtina spręsti.

Trečia susitikimo diskusija buvo skirta baltarusių palikimui Lietuvoje. Yra išlikę daug Baltarusijos istorijos pėdsakų Lietuvos istorijoje. Tačiau yra kita problema – baltarusių asimiliacija. Baltarusiai nepaprastai greitai pasiduoda rusų ar lenkų įtakai, todėl jų vaikaičiai, o neretai ir vaikai jau nebesijaučia esantys baltarusiais. Buvo minėta, kad antibaltarusiškoji valstybė visai nesuinteresuota baltarusio tapatybės išsaugojimu ne tik užsienyje, bet ir pačioje Baltarusijoje. Gaila, tačiau sava šalimi nesididžiuojama, kaip nesididžiuojama savo istorija, kultūra, kalba. Baltarusis, atvykęs į Baltarusiją, jaučiasi svetimu. Didžiausi priešai – žmonės, kalbantys baltarusių kalba, žmonės, besistengiantys išsaugoti baltarusių kalbą, kultūrą, istoriją. Matydami, jog čia jie nepageidaujami, nereikalingi, jie praranda savo tautinę tapatybę.

Lietuvos baltarusiai Baltarusijai nerūpi. Paskutiniu metu matyti, kad jie ignoruojami ir savo tautiečių Baltarusijoje. Tokiu būdu skatinama dar didesnė asimiliacija. Liepos 15-16 dienomis įvykęs Pasaulio baltarusių suvažiavimas ignoravo daugumą baltarusių organizacijų, veikiančių Lietuvoje. Daugelis jų siuntė paraiškas dalyvavimui suvažiavime, tačiau kvietimo taip ir negavo. Buvo pakviesta tik keletas garsių žmonių. Lietuvos baltarusiai nereikalingi nei valstybei, nei patiems baltarusiams.

Džiugu, kad Lietuvos Respublikoje vyksta pasaulio baltarusių susitikimas. Čia jie, priešingai nei Baltarusijoje vykstančiuose panašiuose renginiuose, gali reikštis drąsiai, laisvai ir be cenzūros.

В Вильнюсе прошла 2-ая встреча белорусов мира

Др. Александр Адамкович, Вильнюс

4-5 июля в Вильнюсе проходила 2-ая встреча белорусов мира. Иероприятие условно можно было разделить на две части. Первая – это встреча с белорусскими студентами, в которой приняли участие 25 студентов из Беларуси, стран ЕС и США белорусского происхождения. Они участвовали в различных дискуссиях, семинарах и мастерских, где получат новые знания и опыт для своей профессиональной и гражданской деятельности. Тема этого года — «Диаспора и дом: завязывание и сохранение связей».

Вторая часть ‑ встреча белорусов мира в Вильнюсе — открытое для всех мероприятие, которое состоялось 5 июля в Национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса. Участники встречи — известные литовские и белорусские историки и общественные деятели. Они обсудили три основные темы: 1) общая история Литвы и Беларуси: семья Радзивиллов; 2) культурная память: как вести себя с остатками советизации; 3) белорусская культура в Литве и литовская культура в Беларуси.

Проект финансируется из средств программы развивающего сотрудничества и поддержки демократии МИД Литвы. Партнеры проекта: Европейский гуманитарный университет, международный консорциум «ЕвроБеларусь» и Глобальная сеть лидеров Беларуси.

Вторую часть мероприятий открыл посол Литовской Республики в Беларусии Андрюс Пулокас. Он в своей речи обратил внимание участников на важность самого мероприятия и на то, что встреча проходит в Вильнюсе. Затем подчеркнул на общность истории белорусского и литовского народа и на общее наследие Великого княжества Литовского, которое сегодня должно объединять наши народы, а не разъединять. В своей речи господин посол отметил, что не всегда эта общая история трактуется в Литве и Беларуси одинаково. Также не одинакова относятся к этому наследию в этих государствах. Не совсем понятны такие реалии, скажем, как в Витебске следует гордиться тем, что установлен памятник Великому литовскому князю Альгерду, но никак не понятно, какое отношение к истории Беларуси и Витебска имеет установленный там памятник русскому князю Александру Невскому. Но так или иначе нам всем следует гордиться нашим общим наследием – заметил А. Пулокас.

Первая дискуссия, с которой начала работу встреча, была посвящена проблеме рода Радзивилов, общего в белорусской и литовской истории, и его интерпретации в истории данных народов. В дискуссии приняли участие: проф. др. Раймонда Рагаускене (Институт литовской истории), Аудроне Вишняускене, Сяргей Чистяков (Белорусский национальный и культурный музей-заповедник «Нясвиж») и доц. др. Генуте Киркене, Исторический факультет Вильнюсского университета.

Род Радзивилов, как известно, оставил один из величайших следов в истории белорусского и литовского народов. Но сегодня его в историографии этих народов воспринимают по-разному. И даже сам род у белорусов и литовцев ассоциируются иногда и с разными представителями Радзивилов. Во времена своего величия, это был пожалуй самый величественный род Речи Посполитой, их ещё называли некоронованными королями Речи Посполитой. У белорусов Радзивилы прежде всего ассоциируются с Несвижем, у литовцев больше известна дубингейская ветвь.

Следует отметить, что Несвиж стал очень важным местом в истории самой семьи и сам город развивался благодаря Радзивилам. Там находится усыпальница рода, которая считается в Европе третьим по величине семейным захоронением. Правда, есть много проблем по сохранению этого величественного некрополя, например, повышенная влажность, которая разрушает как сами гробы, так и похороненные там тела. Да и сам некрополь не закрытый. Представители рода изъявляют желание быть там захороненными. Как считалось, в 1936 году здесь был похоронен последний ординат Несвижа – Антоний Альбрехт Радзивилл. Отпевали его месяц – ровно столько длился траур между датой смерти и погребения. Будто чувствовали, что последний. Но 8 июня 2000 года здесь был погребен еще один потомок великого рода. Умерший в 1999 году в Англии Антоний Радзивилл завещал похоронить свой прах в усыпальниуе предков. И правительство нашей страны дало на это разрешение, что, вероятно, было немыслимо еще лет десять назад. Так что история старейшей в Европе родовой усыпальницы продолжается…

Сама усыпальница магнатов Радзивиллов находится под Фарным костёлом. Само помещение крипты находится фактически выше уровня земли – на то, чтобы основать ее, Николай Криштоф Радзивилл по прозвищу Сиротка ездил получать разрешение у папы Римского. По христианскому обычаю тело должно быть предано земле, а в крипте тела остаются как бы непогребёнными. Учитывая заслуги Сиротки (он много лет путешествовал по святым землям Сирии, Египта и Палестины и был одним из первых рыцарей Гроба Господня), папа дал Радзивиллу привилей на основание усыпальницы. Сиротка привез из Египта секрет бальзамирования, и все тела, что были погребены до 19 века, сохранились на удивление хорошо. Потом секрет, передававшийся по наследству, был утерян, и бальзамирование не проводили. Тела знатных усопших запаивали в цинковые или свинцовые гробы, и когда внутреннее давление достигало критической точки, процессы разложения останавливались. Исследования в крипте Радзивиллов проводились дважды. Первый раз в 1905 году – тогда была составлена опись и все гробы опечатали, а второй – сразу после смерти Сталина в 1953 году. По всей видимости, чтобы поддержать тело вождя в сохранном виде, интенсивно искали новые способы бальзамирования, пытаясь разгадать секреты Радзивиллов. Основатель крипты и первый в ней погребенный Радзивилл – Сиртка установил два правила, которые никто не должен был нарушать. Первое: в крипте должны покоиться только Радзивиллы. Второе: все Радзивиллы погребаются в простой одежде, без украшений. Возможно, благодаря этому обряду крипта сохранилась до наших дней и не была разграблена. Большинство саркофагов крипты выглядит весьма аскетично: черные деревянные больших размеров гробы, лишь изредка встречаются саркофаги на лапах грифона. Внутри каждого – деревянный или железный гроб.

Еще в польской монографии 1937 года «Несвиж» говорится о том, что в крипте стояло 102 саркофага. Сейчас же здесь осталось 72. Куда исчезли недостающие 30 ? На этот счет есть разные версии. Говорят, во время войны часть саркофагов была утрачена – вывезена или разграблена. А возможно, во время послевоенного ремонта крипта была несколько перестроена. Самое первое захоронение под костёлом датировано 1616 годом, а последнее – 1936-м. После изгнания из Несвижа Радзивиллов крипта стала чем-то вроде памятника, заботливо оберегаемого служащими костела. Единственное вторжение сюда – комиссия 1953 года. Все настоятели Фарного костёла, сменившиеся за 60 лет, утверждают, что это место не для праздного созерцания и уж тем более не для экспериментов. Свято охраняли они родовую княжескую усыпальницу от стороннего глаза.

Вторая дискуссия была посвящена актуальной проблеме для Беларуси: что делать с остатками советизации. Как не печально, но Беларусь оказалась единственной страной после распада Советского Союза, которая упорно продолжает сохранять остатки бывшего советского прошлого, которое стало главной идеологией существующего режима. Антибелорусское руководство страны за 23 года диктатуры Лукашенки не смогло создать новой идеологии, оставив на вооружении старую советскую. Это страна, в которой до сих пор стоят памятники Ленину, до сих пор главные улицы городов носят название советских палачей. Эта страна, в которой закрываются белорусские школы и разрушается белорусское историческое наследие. Уникальные белорусские храмы барока, классицизма, готики перестраиваются под псевдорусский стиль и т.д. Эта политика прекрасна заметна даже тут в Литве, когда белорусское посольство кладёт цветы вместе с российским посольством советским солдатам на 9 мая и т.д.

Понятно, что основная проблема, что делать с этими пережитками советского общества и как строить новое белорусское общество, которое, благодаря 23 годам зомбирования, Беларусь уже воспринимает как часть России. Ясно, что эти проблемы придётся решать.

Третья дискуссия была посвящена проблеме белорусского наследия в Литве. Известно, что на сегодня сохранилось немало следов белорусской истории в Литовской Республике. Также есть и другая проблема – ассимиляции белорусов. Они очень быстро поддаются польскому или русскому влиянию и, как правило, их внуки, а иногда и дети, уже не чувствуют себя белорусами. На это оказывает влияние несколько факторов, как естественная ассимиляция, так и чувство оставленности родиной. Как писалось выше, антибелорусское государство незаинтересованно в сохранение белорусского не только за рубежом, но и в своей стране. Следовательно, нет гордости за свою страну и нет привязанности к её истории, культуре, языку. Когда белорус приехав в Беларусь чувствует себя там чужим. И главные враги – люди разговаривающие на белорусском языке и старающиеся сохранить белорусский язык, историю, культуру. Видя свою ненужность, эти люди перестают себя ассоциировать с данной нацией.

Но белорусы Литвы оставлены не только государственной властью. В последнее время их игнорируют и сами белорусы из Беларуси. Что, несомненно, будет приводить их к ещё большей ассимиляции и отхождению от белорусскости. Проходивший 15-16 июля Съезд белорусов мира проигнорировал большинство белорусский организаций Литвы. Несмотря на то, что некоторые даже прислали заявки на участие в съезде, туда приглашены не были. Было приглашено лишь несколько званых человек. Таким образом белорусы Литвы оказались ненужные ни государству ни самим белорусам.

Как видим, перед белоруской нацией сегодня много вызовов, с которыми ей необходимо справиться.

Замечательно, что в Литовской Республике организовывается и проводится встреча белорусов мира, на которую они могут собраться, в отличие от подобных съездов в Беларуси, без цензуры и высказаться о своих проблемах.

Naujienos iš interneto