Pagrindinis puslapis Lietuva Horacijus Drapakas. Žlunga žiurkėno užmojai

Horacijus Drapakas. Žlunga žiurkėno užmojai

Horacijus Drapakas. Žlunga žiurkėno užmojai

Horacijus Drapakas, www.voruta.lt

Vienas vadeiva žiurkėno veidu

Keistai svajoti sau įsileido.

Jisai pasaulį melan klampino:

Esą, užimti reik Ukrainą.

„Rusų pasaulį“ atkurt panūdo,

Eterį pilną prileido „blūdo“.

Vargšai ruskeliai tuo patikėjo

Ir nukariaut ukrainiečius norėjo.

Bet juos sutiko ne gėlės, puotos –

Gynėjų kulkos, taikliai naudotos.

Tūkstančiai žuvo ten okupantų,

Galop pasaulis dabar supranta:

Laisvę pajutus, tauta pabunda –

Neapsigauna kvailom pagundom

Ir užpuolikams duoda į kailį,

Nes atėjūnų niekas negaili.

Gauna maskvėnai sankcijų krūvą,

Kardą pakėlęs nuo kardo žūva.

Sumalti tankai riogso paplentėm,

Karas juk baigsis – reikės gyventi.

Mieli bičiuliai, ką mes išvydom –

Iš mūsų krašto dingo pavydas,

Puolėm padėti, kuo tiktai galim, –

Grįš ukrainiečiai į savo šalį!