Horacijus Drapakas. Rusų svajonės

Horacijus Drapakas. Rusų svajonės

Kalba rusai susitikę

Tie, kas turi pinigų,

Vienas, pasikrapštęs plikę,

Sako: „Rusijoj baugu,

Aš išmoksiu kalbą turkų

Ir išmausiu ton šalin.“

 

Kitas antrina: „Nė turtų

Man negaila. Ateitin

Turiu nuostabią idėją

Į Ameriką nukakt.“

 

Trečias sako: „Suvaikėjot

Ir abudu esat „kvakt“.

 

Aš išmoksiu kalbą kinų,

Nors sunkesnė ji už mūs,

Ir sulauksiu „mandarinų“,

Katrie Sibirą užplūs,

O podraug ir visą Rusią

Užvaldys jie palengva.

Būsit jūs, it kandęs musę

Nusivalkiojęs šuva.“

Nuotraukos šaltinis – garyvarvel.com