Livija Šiugždienė

Pagrindinis puslapis Livija Šiugždienė
In memoriam. Livija Šiugždienė
Įrašas

In memoriam. Livija Šiugždienė

www.voruta.lt Po sunkios ligos mirus antisovietinio pogrindžio dalyvei, apdovanotai LDK Gedimino ordino Riterio Kryžiumi  – LIVIJAI  ŠIUGŽDIENEI, besirūpinusiai mūsų tautos dvasinių vertybių išsaugojimu ir puoselėjimu,  nuoširdžiai užjaučiame jos giliai liūdintį vyrą, idėjinį bendražygį Edvardą –  VšĮ „Naujasis amžius“ direktorių, laikraščio „XXI amžius“ redaktorių bei kitus artimuosius.    Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba ir štabas.